Gastcollege Argentijnse Ambassade

Op maandag 26 juni 2023 gaf de heer Tomás Oyuela, tweede secretaris van de Ambassade van Argentinië, een gastcollege over de Malvinas kwestie aan de studenten van de Faculteit der Juridische Wetenschappen.  Ook de zaakgelastigde van de Ambassade, de heer Marcelo Salviolo, gaf een nabeschouwing van het onderwerp van het college.

Tijdens het college kwamen verschillende onderwerpen aan de orde zoals: de grondslag van de soevereiniteitsaanspraken van Argentinië over de Malvinas eilanden en de diverse resoluties die in het kader van de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten zijn aangenomen met betrekking tot deze kwestie.

Het college gaf studenten inzicht in de toepassing van belangrijke principes van het internationale recht op volkenrechtelijke vraagstukken zoals het uti possidetis-beginsel (een belangrijk beginsel om grensgeschillen te voorkomen) en diverse diplomatieke methoden van geschillenbeslechting, die Argentinië heeft geprobeerd toe te passen bij deze kwestie zoals arbitrage, goede diensten en onderhandeling.

Aan het einde van het college werden studenten in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Het college werd verzorgd in het kader van een reeks van activiteiten die de Ambassade voornemens is te verrichten in Suriname.

By Comments off juli 6, 2023