Geowetenschappen ontvangt franse collega’s

In mei 2023 kreeg de studierichting Geowetenschappen bezoek van drie Franse wetenschappers t.w.: Prof. dr. Cecile Geuteron, Dr. Bastien Wild en Dr. Arnault Heuret. Twee zijn werkzaam bij IISTere in Grenoble en één is verbonden aan de Universiteit van Frans-Guyana. IISTere is een gerenommeerd aardkundig onderzoeksinstituut in Frankrijk dat verbonden is aan de Universiteit van Genoble.

De Franse wetenschappers verrichten onderzoek naar de metallogische veranderingen van de bodem door verweringsprocessen. Deze kennis is van belang, omdat hiermee o.a. inzicht wordt verkregen over de (lange termijn) verspreiding van kwikvervuilingen.

Het onderzoek wordt geleid door mw. Prof. Cecile Geuteron, geochemica, die extra geïnteresseerd is in de verweringsprocessen van lateritische kappen in de Amazone (Frans-Guyana, Suriname, Brazilië). Om de zaken bij te houden heeft zij o.a. verschillende dateringstechnieken ontwikkeld.

Bastien Wild doet een postdoctoraal onderzoek op de intersectie tussen Geologie, Microbiologie en Scheikunde. Hij onderzoekt o.a. hoe verschillende chemische elementen uit de bodem en gesteenten worden vrijgemaakt door planten en de geassocieerde micro-organismen. In zijn onderzoek ontwerpt hij verschillende experimentele systemen ten behoeve van het veldonderzoek en het laboratorium.

Arnault Heuret, ook docent Geologie aan de Universiteit van Frans-Guyana participeert in de verschillende onderzoeksprojecten van IISTere in Frans-Guyana en is daar het aanspreekpunt.

De studierichting Geowetenschappen van de AdeKUS vergezelde de Franse wetenschappers tijdens hun veldexcursie, waarbij samen een bezoek is gebracht aan diverse plaatsen, zoals verschillende verweringsprofielen langs de Avobakaweg en de nieuwe Highway en een bezoek aan een goudmijn die thans gebruik maakt van ‘heap leaching’ in plaats van kwik.

Voor het onderzoek van Bastien Wild zijn er op twee locaties gezamenlijke monsters verzameld: in de savannezanden vlak voor de weg naar Berlijn en bij een dorp langs de Avobakaweg.

          

Naast het doen van onderzoek is er ook ruim tijd en aandacht besteed aan presentaties van de studierichting en de verschillende onderzoeken waaraan ook Prof. Theo Wong een belangrijke bijdrage leverde. Hij ging o.a. in op de bauxietvoorkomens in de kuststreek van Suriname.

Prijzenswaardig is dat dit bezoek ertoe heeft geleid dat de Franse regering heeft toegezegd dat medewerkers en studenten van de AdeKUS, kosteloos over een visum voor Frans-Guyana kunnen beschikken als zij voor Universiteitswerk en -studie het land moeten bezoeken.  

Dank aan mw. Genevieve Wijngaarde, MSc., alumni Geowetenschappen, die de Franse wetenschappers in contact heeft gebracht met de AdeKUS/studierichting Geowetenschappen. Mw. Wijngaarde is werkzaam als Beleidsadviseur bij het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en is thans bezig met de voorbereidingen voor haar promotieonderzoek.

Ondertussen zijn de zaadjes die geplant zijn met dit bezoek al aan het uitgroeien tot plantjes. Daarover meer in een volgende AdeKUS Notes!

By Comments off januari 31, 2024