Geslaagde tentoonstelling i.v.m. 150 jaar Hindostaanse immigratie in de Universiteitsbibliotheek (UB)

In verband met 150 jaar Hindostaanse Immigratie hield de UB een expositie die op 2 juni door de nieuwe minister van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, dr. Henry Ori, werd geopend. De tentoonstelling werd geopend verklaard door het (traditioneel) aansteken van een dia.

De expositie, welke duurde van 2-12 juni, bestond niet alleen uit boeken/literatuur, maar ook uit artefacten die door verschillende interne en externe bruikleengevers ter beschikking werden gesteld. Deze artefacten beelden de materiele en immateriële geschiedenis van de Hindostaanse gemeenschap alsook de integratie met andere groepen uit. Zo werden muziekinstrumenten, kledingstukken, religieuze voorwerpen, kruiden, planten, huwelijksartefacten van de Hindoes en de Moslims vertoond. Het geheel was indrukwekkend ingericht en zeker weten heel leerrijk.

Vermeldenswaard is dat mw. Ameerani Jarbandhan, van de VWPU en verbonden aan de Faculteit der Medische Wetenschappen, het publiek die dag heeft geboeid met enkele muziekstukken die zij heeft bespeeld op haar sitaar (Hindustaans snaarmuziekinstrument). De tentoonstelling heeft veel bezoekers getrokken en de UB blikt terug op een geslaagde activiteit.

In het kader van UB 40 jaar en de verschillende jubileumjaren worden door de UB verschillende activiteiten georganiseerd.

Van 19-21 juni werd er een kleine expositie gehouden i.v.m. 178 jaar Boerenkolonisatie in Suriname. En i.h.k.v. 160 jaar afschaffing van de slavernij, wordt er wederom een tentoonstelling georganiseerd waarbij er naast literatuur uit de eigen collectie, ook artefacten getoond zullen worden.

 

By Comments off juli 6, 2023