Grote opkomst bij lezingen in de UB

De lezingen “Sussana du Plessis, mythe of monster” en “Mentale gezondheid op de Werkvloer”, die op respectievelijk 23 juni en 27 juli 2023 werden georganiseerd door de UB, waren een groot succes (88 om 90 aanwezigen). Drs. Hilde Neus (Faculteit der Humaniora/IMWO) die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar Sussana du Plessis, deelde haar onderzoeksresultaten. Dat was een heel ander verhaal dan bekend is. Verschillende aanwezigen moesten de resultaten (verkregen uit o.a. archiefonderzoek), een plaats geven, omdat Du Plessis altijd is afgeschilderd als een vreselijke vrouw die de borst van haar totslaafgemaakte Alida wegsneed en voor haar man serveerde. Ook is bekend het verhaal dat zij een baby zolang in het water hield totdat die doodging/ophield met huilen. Enkelen aanwezigen waren het niet eens met deze nieuwe resultaten en hielden vast aan wat bekend is.

De presentatie van drs. Randhir Nanda (PCS/Faculteit der Medische Wetenschappen) was een interactieve sessie waarbij samen met de aanwezigen werd stilgestaan bij de meest simpele zaken die invloed hebben op de mentale gezondheid van de mens.

Als men aan gezondheid denkt, denkt men vaak aan fysieke of lichamelijke gezondheid. Maar ook het mentale is erg belangrijk. Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde zoals stress, depressie, werkdruk enz. Drs. Nanda gaf ook vele tips en ging uitgebreid in op de vele vragen van de aanwezigen en legde middels dagelijkse voorbeelden uit hoe je op je gezondheid moet letten en je niet negatief moet laten beïnvloeden.

De UB houdt in het kader van haar 40-jarig bestaan in oktober dit jaar, verschillende activiteiten, waaronder ook de lezingen. Zij blikken terug op geslaagde activiteiten.

Volg de FB-pagina van de UB voor hun opkomende activiteiten.

By Comments off augustus 4, 2023