NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2023-2024
HERINSCHRIJVINGEN  MASTEROPLEIDINGEN

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2022-2023 en het volledig bedrag aan inschrijf- en collegegeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn uitgeschreven en in de Centrale Inschrijfperiode geen gelegenheid hebben gehad zich in te schrijven, mogen zich zonder enige toestemming herinschrijven voor het collegejaar 2023-2024:

 

De inschrijvingen vinden als volgt fysiek* plaats:

Periode Tijd Lokatie
Maandag 02 t/m Vrijdag 06 oktober 2023 09.00u – 12.00u Bureau Studentenzaken.

BAK- Gebouw

Betrokkene dient mee te nemen:

 1. Eén (1) kopie van het her-inschrijvingsformulier (invullen en éénmaal (1x) uitgeprint meenemen) Zie link onderaan deze bekendmaking.
 2. De Studentenpas.
 3. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld + administratiekosten late inschrijvingen ad. SRD 4.620,- ( SRD 4.200,- + SRD 420,-) en minimaal 1 termijn van het collegegeld te storten/ overmaken op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 20.54.70.129;D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233
Naam student en Masteropleiding vermelden op het betaalbewijs.

 

Studenten die een aanvraag hebben lopen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) nemen mee:

 1. Eén (1) kopie van het her inschrijvingsformulier (invullen en éénmaal (1x) uitgeprint meenemen) Zie link onderaan deze bekendmaking.
 2. De studentenpas.
 3. Het volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S) (2x uitprinten en invullen) (hier downloaden). 
 4. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld + administratiekosten late inschrijvingen ad. SRD 4.620,- (SRD 4200,- + SRD 420,-) en minimaal 10% van de eerste termijn van het collegegeld te storten op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 20.54.70.129;D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233
Naam student en Masteropleiding vermelden op het betaalbewijs.

 

Bij internet- of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag op uw bewijs staan vermeld.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw internet- of mobile banking.

Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

Uiterlijke betaaldata voor termijnbetalingen collegegeld**:

1ste termijn: bij de herinschrijving
2e termijn: uiterlijk 31 december 2023
3e termijn: uiterlijk 29 februari 2024
4e termijn: uiterlijk 30 april 2024
5e termijn: uiterlijk 30 juni 2024

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden. Voor overmakingen: de verkoopkoers onder “Wissels, cheques en overmakingen” en voor stortingen de verkoopkoers onder “Bankpapier”. ( zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/89-wisselkoersnotering-cbvs ).

 

Voor stortingen of bancaire overboekingen in een andere valuta zal de kruiselingse koers gehanteerd moeten worden (zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/90-valutamarkt ).

 

*studenten die de inschrijving niet persoonlijk kunnen doen, mogen dat door derden laten doen.
**bij afstuderen voor / op de uiterlijk betaaldata van een termijnbetaling zal die termijnbetaling niet voldaan hoeven te worden.
**bij stortingen / overmakingen na de uiterste betaaldata worden er 10% per termijn aan administratiekosten in rekening gebracht (zie bekendmaking Geldende Tarieven).

**na elke storting /overmaking dient het betaalbewijs ingediend te worden op de afdeling voor verdere afhandeling van de termijnbetaling.

 

Onderstaand het collegegeld per opleiding en de termijnbetalingen:

Opleiding Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld
Master Nederlands US$ 1000,- 5 termijnen van US$ 200,-
Master Geschiedenis US$ 1000,- 5 termijnen van US$ 200,-
Master Accountancy Euro 2500,- 5 termijnen van Euro 500,-
 

 

Master Bedrijfskunde

Cohort 2017-2018: Euro 1000,-

Cohort 2018-2019 en

Cohort 2019-2020: US$ 1500,-

5 termijnen van Euro 200,-

 

5 termijnen van US$ 300,-

Master Psychologie US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master Onderwijskunde US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master in Education for

Research and Sustainable

Development

Cohort 2016-2017 en eerder:

US$ 1.000,- (inclusief inschrijfgeld)

Cohort 2017-2018: US$ 1000,-

Cohort 2020-2021 en

Cohort 2021-2022: US$ 1500,-

5 termijnen van (US$ 1000 – inschrijfgeld)

 

5 termijnen van US$ 200,-

 

5 termijnen van US$ 300,-

Master Social Development

and Policy

US$ 2000,- 5 termijnen US$ 400,-
Master Public Health n.v.t. n.v.t.
Master Fysiotherapie n.v.t. n.v.t.
Master Surinaams Recht US$ 1000,- 5 termijnen van US$ 200,-
 

 

Master in Sustainable

Management of

Natural Resources

1 termijn van SRD 450,- en

3 termijnen van SRD 350,-

 

1 termijn van SRD 450,- en

1 termijn van SRD 300,-

 

5 termijnen van SRD 450,-

Master Mineral Geosciences Euro 300,- 5 termijnen van Euro 60,-
Master Petroleum Geologie /

Master Petroleum

Geoscience & Engineering

Cohort 2018-2019 en eerder:

Euro 300,-

 

Vanaf cohort 2020-2021:US$ 2000,-

 

5 termijnen van Euro 60,-

 

5 termijnen van US$ 400,-

Studenten die zich voor het collegejaar 2023-2024 wensen her in te schrijven, dienen eerst het formulier voor de her inschrijving in te vullen via https://bit.ly/43UbOYL

Bureau Studentenzaken, 28 september 2023 ( wijzigingen voorbehouden)

By Comments off september 29, 2023