NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2022-2023
HERINSCHRIJVINGEN BACHELOROPLEIDINGEN

 

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2021-2022 en het volledig bedrag aan inschrijfgeld hebben voldaan (Betalingsbewijzen ingediend bij Bureau Studentenzaken, kwitanties ontvangen en een sticker op de studentenpas), met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn uitgeschreven, mogen zich volgens de onderstaande herinschrijvingsvoorwaarden herinschrijven voor het collegejaar 2022-2023:

 

 • Faculteit der Humaniora: Geen
 • Faculteit der Medische Wetenschappen: Geen
 • Faculteit der Maatschappijwetenschappen: “klik hier”
 • Faculteit der Technologische Wetenschappen: Geen
 • Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen: Geen
 • Faculteit der Juridische Wetenschappen: “klik hier”

 

De inschrijvingen vinden als volgt fysiek plaats:

 

Periode:   maandag 03 oktober t/m vrijdag 07 oktober 2022
Tijd:         09.00u – 13.00u (m.u.v. zater- en zondag)
Plaats:      Bureau Studentenzaken ( BAK-Gebouw)

 

Betrokkene dient mee te nemen:

 1. Eén (1) her-inschrijvingsformulier (uitgeprint)
 2. De studentenpas.
 3. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2022/2023
 4. SRD 3850,- (SRD 3.500,- inschrijfgeld + SRD 350,- administratiekosten late inschrijving), te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • De 1e termijn ad. SRD 1850,- (SRD 1.500,- inschrijfgeld  + SRD 350,- administratiekosten late inschrijving) geschiedt bij de inschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 1.000, – dient uiterlijk 31 december 2022 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 100,-) bij gestort te worden.
  • De 3e termijn ad. SRD 1.000,- dient uiterlijk 31 maart 2023 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 100-,) bij gestort te worden.

 

Studenten die een aanvraag hebben lopen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) nemen mee:

 1. Eén (1) her inschrijvingsformulier.(ingevuld en uitgeprint)
 2. De studentenpas.
 3. Twee (2) fotokopieën van het volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S).(uitgeprint) (hier downloaden)
 4. Bewijs van storting of bancaire overboeking van 10% van het bedrag aan inschrijfgeld te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

Bij internet- of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

 

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile- of internetbanking.

Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

Studenten kunnen zich vanaf  heden online registreren voor de herinschrijving via https://studie.platform.sr/adekus

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken, 28 september 2022 (wijzigingen voorbehouden)

By Comments off september 29, 2022