HERINSCHRIJVINGEN BACHELOROPLEIDINGEN
COLLEGEJAAR 2021-2022 (aangepaste versie)

woensdag 25 augustus t/m woensdag 15 september 2021
08.00u – 12.00u (m.u.v. zater- en zondag)

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2020-2021 en het volledig inschrijfgeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn afgeschreven, mogen zich zonder enige toestemming online herinschrijven voor het collegejaar 2021-2022.

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800 KB) toe te voegen aan het online formulier: 

 1. Studentenpas (voor- en achterzijde);
 2. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2021/2022 SRD 1.850,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag op uw bewijs staan vermeld.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

 

Voor Bachelor studenten geldt:

 • De mogelijkheid het inschrijfgeld in twee (2) gelijke termijnen te voldoen en wel als volgt:
  • De 1e termijn ad. SRD 925, – geschiedt bij de (her) inschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 925, – dient uiterlijk 31 januari 2022 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 92,50) bij gestort te worden.

 

KLIK HIER VOOR DE ONLINE HER-INSCHRIJVING. 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken, 20 augustus 2021 (aangepast 27 augustus 2021)

By Comments off augustus 21, 2021