NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2021-2022
HERINSCHRIJVINGEN BACHELOROPLEIDINGEN

Faculteit der Humaniora

Faculteit der Medische Wetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Technologische Wetenschappen

Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen

 

woensdag 01 december t/m woensdag 08 december 2021

08.00u – 12.00u (m.u.v. zater- en zondag)

 

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2020-2021 en het volledig inschrijfgeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn afgeschreven, worden alsnog in de gelegenheid gesteld zich zonder enige toestemming online her in te schrijven voor het collegejaar 2021-2022.

 

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800 KB) toe te voegen aan het online formulier:        

 1. De Studentenpas (voor- en achterzijde);
 2. Een overzichtelijk bewijs van storting of bancaire overboeking van het bedrag ad. SRD 2035,-

(SRD 1850,- inschrijfgeld collegejaar 2021/2022 + SRD 185,- administratiekosten late inschrijving) te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

 

Studenten die een aanvraag hebben lopen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) voegen een duidelijke scan / foto van de volgende bescheiden toe aan het online formulier:

 1. Een volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S).

(hier downloaden) 

 1. De studentenpas (voor- en achterzijde).
 1. Een overzichtelijk bewijs van storting of bancaire overboeking minimaal 10% van het inschrijfgeld + administratiekosten ad. SRD 185,- te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

NB.: studenten zullen door gefinancierd worden na indiening van het her-inschrijvingsbewijs 2021/2022.

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag op uw bewijs staan vermeld.

 

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

 

Voor Bachelor studenten geldt:

 • De mogelijkheid het inschrijfgeld in twee (2) gelijke termijnen te voldoen en wel als volgt:
  • De 1e termijn ad. SRD 1110,- (Inschrijfgeld SRD 925,- + administratiekosten late inschrijving SRD 185,-) geschiedt bij de herinschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 925, – dient uiterlijk 31 januari 2022 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 92,50) bij gestort te worden.

 

KLIK HIER VOOR DE ONLINE HER-INSCHRIJVING. 

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken, 18 november 2021

By Comments off november 19, 2021