HERINSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2022-2023
BACHELOROPLEIDINGEN

 

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2021-2022 en het volledig bedrag aan inschrijfgeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn uitgeschreven, mogen zich volgens de onderstaande herinschrijvingsvoorwaarden herinschrijven voor het collegejaar 2022-2023:

 • Faculteit der Humaniora: Geen
 • Faculteit der Medische Wetenschappen: Geen
 • Faculteit der Maatschappijwetenschappen: (download hier)
 • Faculteit der Technologische Wetenschappen: Geen
 • Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen: Geen
 • Faculteit der Juridische Wetenschappen: (download hier)

 

De inschrijvingen vinden als volgt fysiek plaats:

Periode Tijd Lokatie
Maandag 05 sept. – Vrijdag 09 sept. 16.00u – 18.00u Bureau Studentenzaken.

BAK- Gebouw

Maandag 12 sept. – Vrijdag 16 sept. 08.00u – 13.00u
Maandag 12 sept. – Vrijdag 16 sept. 16.00u – 18.00u
Maandag 26 sept. – Vrijdag 30 sept. 08.00u – 11.00u

 

Betrokkene dient mee te nemen:

 1. Eén (1) fotokopie van het her-inschrijvingsformulier. (uitgeprint)
 2. De studentenpas.
 3. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2022/2023
 4. SRD 3.500,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • De 1e termijn ad. SRD 1.500, – geschiedt bij de herinschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 1.000, – dient uiterlijk 31 december 2022 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 100,-) bij gestort te worden.
  • De 3e termijn ad. SRD 1.000,- dient uiterlijk 31 maart 2023 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 100-,) bij gestort te worden.

 

Studenten die een aanvraag hebben lopen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) nemen mee:

 1. Eén (1) fotokopie van het her inschrijvingsformulier.(uitgeprint)
 2. De studentenpas.
 3. Twee (2) fotokopieën van het volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S).(uitgeprint) (hier downloaden)
 4. Bewijs van storting of bancaire overboeking van 10% van het bedrag aan inschrijfgeld te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

Bij internet- of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile- of internetbanking.

Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

Studenten kunnen zich vanaf  heden online registreren voor de herinschrijving via https://studie.platform.sr/adekus

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken, 25 augustus 2022

By Comments off augustus 26, 2022