HERINSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2023-2024
BACHELOROPLEIDINGEN (aangepast28 augustus 2023)*

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2022-2023 en het volledig bedrag aan inschrijfgeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn uitgeschreven, mogen zich volgens de onderstaande herinschrijvingsvoorwaarden herinschrijven voor het collegejaar 2023-2024:

 

De inschrijvingen vinden als volgt fysiek plaats:

Periode Tijd Lokatie
Maandag 28 aug. – Vrijdag 01 sept. 09.00u – 13.00u
15.00u – 18.00u
 

Bureau Studentenzaken.

BAK- Gebouw

Maandag 11 sept. – Woensdag 13 sept. 09.00u – 13.00u*
15.00u – 18.00u

 

Betrokkene dient mee te nemen:         

 1. Het her inschrijfformulier (invullen en éénmaal (1x) uitgeprint meenemen).
 2. De studentenpas.
 3. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2023/2024 SRD 4.200,-, te storten/ overmaken op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • Het bewijs van de 1e termijn ad. SRD 1.500,- bij de her inschrijving meenemen.
  • Het bewijs van de 2e termijn ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 december 2023 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late storting/ overmaking van de 2e termijn worden er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) geheven die ook gestort/ overgemaakt moeten worden.
  • Het bewijs van de 3e termijn ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late storting/ overmaking van de 3e termijn worden er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) geheven die ook gestort/ overgemaakt moeten worden.

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile banking of internet banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

Studenten die een aanvraag hebben lopen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) nemen mee:

 1. Het her inschrijfformulier (invullen en éénmaal (1x) uitgeprint meenemen).
 2. De studentenpas.
 3. Twee (2) fotokopieën van het volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S).(uitgeprint) (hier downloaden)
 4. Bewijs van storting of bancaire overboeking van 10% van het bedrag aan inschrijfgeld te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

Studenten die zich voor het collegejaar 2023-2024 wensen her in te schrijven, horen het formulier in te vullen via https://bit.ly/43UbOYL

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

 

Bureau Studentenzaken, 15 augustus 2023

By Comments off augustus 23, 2023