NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2022-2023
HERINSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2021-2022 en het volledig bedrag aan inschrijf- en collegegeld hebben voldaan (Betalingsbewijzen ingediend bij Bureau Studentenzaken, kwitanties ontvangen en een sticker op de studentenpas), met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn uitgeschreven, mogen zich zonder enige toestemming herinschrijven voor het collegejaar 2022-2023:

De inschrijvingen vinden als volgt fysiek plaats:

Periode:   maandag 03 oktober t/m vrijdag 07 oktober 2022
Tijd:         09.00u – 13.00u (m.u.v. zater- en zondag)
Plaats:      Bureau Studentenzaken ( BAK-Gebouw)

 

Betrokkene dient mee te nemen:

 1. Eén (1) her-inschrijvingsformulier (ingevuld en uitgeprint).
 2. De Studentenpas.
 3. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld SRD 3850,- (SRD 3.500,- inschrijfgeldSRD 350,- administratiekosten late inschrijving) en eventueel het collegegeld te storten op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129;D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233
Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Studenten die een aanvraag hebben lopen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) nemen mee:

 1. Eén (1) her inschrijvingsformulier (ingevuld en uitgeprint).
 2. De studentenpas.
 3. Twee (2) volledig ingevulde contracten “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S) (uitgeprint) (hier downloaden). 
 4. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld SRD 3850,- (SRD 3.500,- inschrijfgeldSRD 350,- administratiekosten late inschrijving) en minimaal 10% van de eerste termijn van het collegegeld te storten op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129;D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233
Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag op uw bewijs staan vermeld.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

Onderstaand het collegegeld per opleiding en de termijnbetalingen:

Opleiding Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld
Master Nederlands n.v.t n.v.t.
Master Geschiedenis US$ 1000,- 5 termijnen van US$ 200,-
Master Accountancy Euro 2500,- 5 termijnen van Euro 500,-
 

 

Master Bedrijfskunde

Cohort 2017-2018: Euro 1000,-

Cohort 2018-2019 en

Cohort 2019-2020: US$ 1500,-

5 termijnen van Euro 200,-

 

5 termijnen van US$ 300,-

Master Psychologie US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master Onderwijskunde US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master in Education for

Research and Sustainable

Development

Cohort 2016-2017 en eerder:

US$ 1.000,- (inclusief inschrijfgeld)

Cohort 2017-2018: US$ 1000,-

Cohort 2020-2021 en

Cohort 2021-2022: US$ 1500,-

5 termijnen van (US$ 1000 – inschrijfgeld)

 

5 termijnen van US$ 200,-

 

5 termijnen van US$ 300,-

Master Social Development

and Policy

US$ 2000,- 5 termijnen US$ 400,-
Master Public Health n.v.t. n.v.t.
Master Fysiotherapie n.v.t. n.v.t.
Master Surinaams Recht US$ 1000,- 5 termijnen van US$ 200,-
 Master in Sustainable

Management of

Natural Resources

Cohort 2017-2018 en eerder: SRD 1500,-

 

Cohort 2019 -2020: SRD 750,-

Cohort 2021-2022: SRD 2250,-

1 termijn van SRD 450,- en
3 termijnen van SRD 350,-

1 termijn van SRD 450,- en
1 termijn van SRD 300,-

5 termijnen van SRD 450,-

Master Mineral Geosciences Euro 300,- 5 termijnen van Euro 60,-
Master Petroleum Geologie /

Master Petroleum

Geoscience & Engineering

Cohort 2018-2019 en eerder:

Euro 300,-

 

Cohort 2020-2021: US$ 2000,-

 

5 termijnen van Euro 60,-

 

5 termijnen van US$ 400,-

Uiterlijke betaaldata voor termijnbetalingen collegegeld:

1ste termijn: uiterlijk 31 oktober 2022
2e termijn: uiterlijk 31 december 2022
3e termijn: uiterlijk 28 februari 2023
4e termijn: uiterlijk 30 april 2023
5e termijn: uiterlijk 30 juni 2023

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden. Voor overmakingen: de verkoopkoers onder “Wissels, cheques en overmakingen” en voor stortingen de verkoopkoers onder “Bankpapier”. ( zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/89-wisselkoersnotering-cbvs ).

 

Studenten kunnen zich vanaf  heden online registreren voor de herinschrijving via https://studie.platform.sr/adekus

Bureau Studentenzaken, 28 september 2022 ( wijzigingen voorbehouden)

By Comments off september 29, 2022