HERINSCHRIJVINGEN  COLLEGEJAAR 2022-2023
MASTEROPLEIDINGEN

 

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2021-2022 en het volledig bedrag aan inschrijf- en collegegeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn uitgeschreven, mogen zich zonder enige toestemming herinschrijven voor het collegejaar 2022-2023:

De inschrijvingen vinden als volgt fysiek plaats:

Periode Tijd Lokatie
Maandag 05 sept. – Vrijdag 09 sept. 16.00u – 18.00u Bureau Studentenzaken.

BAK- Gebouw

Maandag 12 sept. – Vrijdag 16 sept. 08.00u – 13.00u
Maandag 12 sept. – Vrijdag 16 sept. 16.00u – 18.00u
Maandag 26 sept. – Vrijdag 30 sept. 08.00u – 11.00u

Betrokkene dient mee te nemen:

 1. Eén (1) fotokopie van het her-inschrijvingsformulier (uitgeprint).
 2. De Studentenpas.
 3. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld SRD 3500,- en eventueel het collegegeld te storten op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129;D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233
Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Studenten die een aanvraag hebben lopen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) nemen mee:

 1. Eén (1) fotokopie van het her inschrijvingsformulier (uitgeprint).
 2. De studentenpas.
 3. Twee (2) fotokopieën van het volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S) (uitgeprint) ( hier downloaden).
 4. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld SRD 3500,- en minimaal 10% van de eerste termijn van het collegegeld te storten op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129;D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233
Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag op uw bewijs staan vermeld.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

Onderstaand het collegegeld per opleiding en de termijnbetalingen:

Opleiding Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld
Master Nederlands n.v.t n.v.t.
Master Geschiedenis US$ 1000,- 5 termijnen van US$ 200,-
Master Accountancy Euro 2500,- 5 termijnen van Euro 500,-
 

 

Master Bedrijfskunde

Cohort 2017-2018: Euro 1000,-

Cohort 2018-2019 en

Cohort 2019-2020: US$ 1500,-

5 termijnen van Euro 200,-

 

5 termijnen van US$ 300,-

Master Psychologie US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master Onderwijskunde US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master in Education for

Research and Sustainable

Development

Cohort 2016-2017 en eerder:

US$ 1.000,- (inclusief inschrijfgeld)

Cohort 2017-2018: US$ 1000,-

Cohort 2020-2021 en

Cohort 2021-2022: US$ 1500,-

5 termijnen van (US$ 1000 – inschrijfgeld)

 

5 termijnen van US$ 200,-

 

5 termijnen van US$ 300,-

Master Social Development

and Policy

US$ 2000,- 5 termijnen US$ 400,-
Master Public Health n.v.t. n.v.t.
Master Fysiotherapie n.v.t. n.v.t.
Master Surinaams Recht US$ 1000,- 5 termijnen van US$ 200,-
 

 

Master in Sustainable

Management of

Natural Resources

1 termijn van SRD 450,- en

3 termijnen van SRD 350,-

 

1 termijn van SRD 450,- en

1 termijn van SRD 300,-

 

5 termijnen van SRD 450,-

Master Mineral Geosciences Euro 300,- 5 termijnen van Euro 60,-
Master Petroleum Geologie /

Master Petroleum

Geoscience & Engineering

Cohort 2018-2019 en eerder:

Euro 300,-

 

Cohort 2020-2021: US$ 2000,-

 

5 termijnen van Euro 60,-

 

5 termijnen van US$ 400,-

 

Uiterlijke betaaldata voor termijnbetalingen collegegeld:

1ste termijn: uiterlijk 31 oktober 2022
2e termijn: uiterlijk 31 december 2022
3e termijn: uiterlijk 28 februari 2023
4e termijn: uiterlijk 30 april 2023
5e termijn: uiterlijk 30 juni 2023

 

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden. Voor overmakingen: de verkoopkoers onder “Wissels, cheques en overmakingen” en voor stortingen de verkoopkoers onder “Bankpapier”. ( zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/89-wisselkoersnotering-cbvs ).

 

 Studenten kunnen zich vanaf  heden online registreren voor de herinschrijving via https://studie.platform.sr/adekus

 

Bureau Studentenzaken, 25 augustus 2022 ( wijzigingen voorbehouden)

By Comments off augustus 26, 2022