NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2021-2022
 HERINSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN

woensdag 01 december t/m woensdag 08 december 2021

08.00u – 12.00u (m.u.v. zater- en zondag)

 

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2020-2021 en het volledig inschrijfgeld en collegegeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn afgeschreven, worden alsnog in de gelegenheid gesteld zich online her in te schrijven voor het collegejaar 2021-2022.

 

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800KB) toe te voegen aan het online formulier:

  1. De Studentenpas (voor- en achterzijde).
  2. Een overzichtelijk bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld ad. SRD 1850,- en SRD 185,- aan administratiekosten late inschrijving en minimaal 1 termijn van het collegegeld te storten op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129;D.S.B.: 42.84.712

USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297

Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233

Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Studenten die een aanvraag hebben lopen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) voegen een duidelijke scan / foto van de volgende bescheiden toe aan het online formulier:

  1. Een volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S). (hier downloaden)
  2. De studentenpas (voor- en achterzijde).
  3. Een overzichtelijk bewijs van storting of bancaire overboeking van het volledig bedrag aan inschrijfgeld en SRD 185,-  administratiekosten late inschrijving en minimaal 10% van de eerste termijn aan collegegeld te storten op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129;D.S.B.: 42.84.712

USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297

Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233

Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

NB.: studenten zullen door gefinancierd worden na indiening van het her-inschrijvingsbewijs 2021/2022.

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat:

  1. Het logo van de bank.
  2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS
  3. Naam van de Student
  4. Datum van overmaking en
  5. Het overgemaakt bedrag op uw bewijs staan vermeld.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

Opleiding Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld
Master Nederlands n.v.t n.v.t.
Master Accountancy Euro 2500,- 5 termijnen van Euro 500,-
Master Bedrijfskunde Cohort 2017-2018: Euro 1000,-

Cohort 2018-2019 en Cohort 2019-2020:

US$ 1500,-

5 termijnen van Euro 200,-

 

5 termijnen van US$ 300,-

Master Psychologie US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master Onderwijskunde US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master in Education for

Research and Sustainable

Development

Cohort 2016-2017 en eerder:

US$ 1.000,- (inclusief inschrijfgeld)

Cohort 2017-2018: US$ 1000,-

Cohort 2020-2021: US$ 1500,-

5 termijnen van (US$ 1000 – inschrijfgeld)

 

5 termijnen van US$ 200,-

5 termijnen van US$ 300,-

Master Social Development

and Policy

US$ 2000,- 5 termijnen US$ 400,-
 
Master Public Health n.v.t. n.v.t.
Master Fysiotherapie n.v.t. n.v.t.
Master Surinaams Recht US$ 1500,- 5 termijnen van US$ 300,-
Master in Sustainable

Management of

Natural Resources

 

1 termijn van SRD 450,- en 3 termijnen van SRD 350,-

 

1 termijn van SRD 450,- en 1 termijn van SRD 300,-

Master Mineral Geosciences Euro 300,- 5 termijnen van Euro 60,-
Master Petroleum Geologie /

Master Petroleum

Geoscience & Engineering

Cohort 2018-2019 en eerder: Euro 300,-

Cohort 2020-2021: US$ 2000,-

 

5 termijnen van Euro 60,-

5 termijnen van US$ 400,-

 

 

Data voor termijnbetalingen collegegeld 2021-2022:

1e termijn: uiterlijk 31 oktober 2021

2e termijn: uiterlijk 31 december 2021

3e termijn: uiterlijk 28 februari 2022

4e termijn: uiterlijk 30 april 2022

5e termijn: uiterlijk 30 juni 2022

 

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden.( zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/89-wisselkoersnotering-cbvs )

Klik hier voor de online her-inschrijving.

Bureau Studentenzaken18 november 2021

By Comments off november 19, 2021