Het BGP en de AdeKUS hebben een MOU ondertekend

Het Bureau Gemeenschap Projecten (BGP) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) hebben op dinsdag 10 januari jl. een MOU ondertekend. De partijen gaan een samenwerking aan voor de uitvoering van het project: “Inrichten en ingebruikneming practicumzaal Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen”. Na oplevering van de practicumzaal zal deze worden ingezet voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening doeleinden voor zowel studenten als docenten.

By Comments off januari 11, 2023