IDB keurt grant Bigi Pan MUMMA goed

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft een grant van US$ 1,52 miljoen goedgekeurd om mangroven in het Bigi Pan Multiple Use Management Area (MUMA) in Suriname te herstellen, te behouden en duurzame levensonderhoudsmogelijkheden voor lokale gemeenschappen te bevorderen. Dit project, uitgevoerd met middelen uit het UK Blue Carbon Fund van het Ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (DEFRA), zal worden geleid door de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Daarnaast zal worden samengewerkt met relevante overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en private sector-entiteiten in Suriname en zal middels workshops die gericht zijn op het versterken van institutionele capaciteiten op het gebied van mangrovebeheer, milieubewustzijn, beheer van natuurlijke hulpbronnen, veerkracht tegen klimaatverandering en institutioneel bestuur dit project nader worden uitgewerkt.

Het primaire doel van het project is om 1.200 hectare mangroven te herstellen en 2.200 hectare mangrovebossen te beschermen met behulp van nature-based solutions. Innovatieve strategieën omvatten de installatie van sediment trapping units, de oprichting van duurzame oogststimuleringsprogramma’s voor bamboe/walaba en de uitvoering van programma’s voor duurzaam levensonderhoud ter bevordering van mangrovebehoud. Deze inspanningen zullen verstrekkende positieve gevolgen hebben voor de biologische, hydrologische, topografische en geomorfologische eigenschappen van de regio. Tegelijkertijd zal de economische waarde en biodiversiteit van de mangroven ook aanzienlijk verbeteren.

Om de resultaten van het project te verspreiden, de lokale bevolking en de overheid actief te betrekken bij de activiteiten van het herstelprogramma, zal er ook een kennisplatform worden ontwikkeld.

Adriana La Valley, vertegenwoordiger van de IDB in Suriname, onderstreepte de dringende behoefte aan herstel van mangroven en gaf aan dat met meer dan 90% van de bevolking en economische activiteiten langs de laaggelegen kuststrook, mangroven een belangrijke rol spelen bij het beschermen tegen golven, stormen, erosie en zeespiegelstijging. “Helaas zijn deze kostbare hulpbronnen in gevaar.”

Professor Sieuwnath Naipal van de AdeKUS benadrukt het belang van deze subsidie om kennis en projectvoorbereiding te verbeteren en gaf aan dat het initiatief van de IDB en de AdeKUS gezien moet worden als de noodzakelijke ondersteuning om echte verandering teweeg te brengen.

De IDB blijft zich inzetten voor het aanpakken van deze uitdagingen en het beschermen van het milieu ten behoeve van de Surinaamse gemeenschap en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met de Universiteit en andere belanghebbenden, om zo de succesvolle uitvoering van deze essentiële grant te waarborgen.

By Comments off augustus 4, 2023