BEKENDMAKING

Inleveren van declaratieformulieren

VANAF MAANDAG 27 APRIL TOT EN MET VRIJDAG  01 MEI 2020 WORDEN:

WERKSTUDENTEN, STUDENTASSISTENTEN, BALIE Assistenten, STUDCIE –EN FASEVERTEGENWOORDIGERS  EN STUDENTEN OPLEIDINGSCOMMISSIE  IN DE GELEGENHEID GESTELD OM HUN DECLARATIEFORMULIEREN DIGITAAL (GESCAND) OP TE STUREN NAAR Bureau Studentenzaken en wel op de VOLGENDE emailadressen:

 

Let wel: alle declaratieformulieren moeten voorzien zijn van alle vereiste handtekeningen.

Voor Studenten die hiertoe niet in de gelegenheid zijn volgen er instructies na de ( WEDER) OPENSTELLing van onze campus.

Bureau Studentenzaken
Leysweg, 21 APRIL 2020

 

By Comments off april 22, 2020