INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2022-2023
NIEUWE INSCHRIJVINGEN BACHELOROPLEIDINGEN EN SCHAKELJAAR

maandag 15 augustus t/m vrijdag 09 september 2022
08.00u – 13.00u (m.u.v. zater- en zondag)
(Aangepast 16 augustus 2022)

 

Alle kandidaat-studenten (in- en uitgeloot) die mee doen aan de Numerus Fixus selectie en lotingsprocedure Geneeskunde, Fysiotherapie, Public Health, Bedrijfskunde, Psychologie, Biologie en Natuurkunde worden op  donderdag 08 en vrijdag 09 sept. 2022 ingeschreven.

De studierichtingen waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:

Faculteit der Technologische Wetenschappen:          Agrarische Productie, Geowetenschappen, Electrotechniek, Civiele Techniek, Milieuwetenschappen, Werktuigbouwkunde.

Faculteit der Maatschappijwetenschappen:              Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Economie, Public Administration en Sociologie.

Faculteit der Juridische Wetenschappen:                  Rechten.

Faculteit der Humaniora:                                          Nederlands en Geschiedenis.

Vanaf maandag 15 augustus meldt betrokkenen zich fysiek aan met de volgende documenten bij het Bureau Studentenzaken in het BAK-gebouw:

 

 1. Nieuwe studenten:
 2. Originele diploma en – cijferlijst + twee (2) gewaarmerkte fotokopieën van elk (waarmerken betekent dat fotokopieën voorzien moeten zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 3. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 4. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 5. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 6. De originele geboorte akte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) fotokopie ervan (GEEN UITTREKSEL).

 

 1. Kandidaten die zijn toegelaten Colloquium Doctum:
 2. Verklaring Colloquium Doctum toets + twee (2) fotokopieën.
 3. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 4. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 5. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 6. De originele geboorte akte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) fotokopie ervan (GEEN UITTREKSEL).

 

 1. Geslaagden van het Schakeljaar:
 2. Certificaat Schakeljaar en cijferlijst + twee (2) fotokopieën van elk.
 3. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond.
 4. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 5. Studentenpas Schakeljaar inleveren.

 

 1. Studenten die zich her-inschrijven op het Schakeljaar:
 2. Cijferlijst Schakeljaar + twee (2) fotokopieën of een dispensatie – of toestemmingsbrief van het Schakeljaar.
 3. Oude studentenpas inleveren.
 4. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 5. (Indien in het collegejaar 2021-2022 niet ingeleverd ) Eén geboorte akte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) fotokopie ervan (GEEN UITTREKSEL).

 

 1. Studenten die zich inschrijven na uitschrijving op eigen verzoek / Bestuur UvS (alleen uitgeschreven in de collegejaren 2020-2021 en 2021-2022):
 2. Eén nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 3. Het B-1 certificaat (indien behaald) met twee (2) fotokopieën.
 4. Eén (1) recente pasfoto met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 5. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 6. Uitschrijvingsbrief eigen verzoek / Bestuur UvS + één (1) fotokopie ervan.

 

Voor alle categorieën geldt voorts:

 • Twee (2) fotokopieën van het inschrijfformulier (uitgeprint).
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2022-2023 SRD 3.500,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • De 1e termijn ad. SRD 1.500, – geschiedt bij de inschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 1.000, – dient uiterlijk 31 december 2022 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 100,-) bij gestort te worden.
  • De 3e termijn ad. SRD 1.000,- dient uiterlijk 31 maart 2023 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 100-,) bij gestort te worden.

 

Voor studenten die een aanvraag zullen doen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) geldt:
 1. Twee (2) fotokopieën van het volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S) ( hier downloaden). 
 1. Bewijs van storting of bancaire overboeking van 10% van het bedrag aan inschrijfgeld te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

Bij internet- of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

 

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile- of internetbanking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen.

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2022-2023 wensen in te schrijven, kunnen zich vanaf  heden online registreren voor de inschrijving via https://studie.platform.sr/adekus

 

Gelieve een duidelijke scan / foto ( ≤ 800 KB)  van de onderstaande documenten toe te voegen aan het online formulier:

 1. Pasfoto met witte achtergrond.
 2. Stortings- of overmakingsbewijs (volledige betaling of termijnbetaling).
 3. Cijferlijst.

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken

Paramaribo, 02 augustus 2022 (Wijzigingen voorbehouden)

By Comments off augustus 3, 2022