INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2023-2024
Schakeljaar (her)
Woensdag 02 augustus t/m vrijdag 04 augustus 2023
Tijd : 09.00u – 12.00u

 

In deze periode worden studenten opgeroepen die zich wederom inschrijven op het Schakeljaar, hetzij:

 • met toestemming van de administratie Schakeljaar voor herinschrijving of dispensatie hebben.

 

Betrokkenen melden zich fysiek aan bij het Bureau Studentenzaken in het BAK-gebouw met de volgende documenten:

 1. Een dispensatie– of toestemmingsbrief van het Schakeljaar.
 2. De studentenpas collegejaar 2022-2023.
 3. Het legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 4. (Indien in het collegejaar 2022-2023 niet ingeleverd ) Eén geboorteakte (te verkrijgen bij het CBB /gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).
 5. Het inschrijfformulier (tweemaal meenemen) (hier downloaden).
 6. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2023-2024 SRD 4.200,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat om het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • De 1e termijn ad. SRD 1.500, – geschiedt bij de inschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 1.350, – dient uiterlijk 31 december 2023 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) bijgestort te worden.
  • De 3e termijn ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135-,) bijgestort te worden.

 

Voor studenten die een aanvraag zullen doen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) geldt:

 1. Twee (2) kopieën van het volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S) ( hier downloaden). 
 1. Bewijs van storting of bancaire overboeking van 10% van het bedrag aan inschrijfgeld, gestort of overgemaakt op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bankovermakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

 

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw internet banking of mobile banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

Bureau Studentenzaken, 26 juli 2023 (Wijzigingen voorbehouden)

By Comments off juli 31, 2023