Inter Guiana Geological Conference in Suriname

 

De 11e Inter Guiana Geological Conference is op 19 en 20 februari j.l. in hotel Torarica gehouden. De conferentie stond in het teken van het SAXI-programma, het South American Exploration Initiative van AMIRA. Het doel is om geologisch onderzoek door universiteiten, overheidsdiensten en mijnbouwmaatschappijen in het Guianaschild te ondersteunen middels beurzen voor Master en PhD- studenten en andere vormen van sponsoring.

De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen organiseerde deze conferentie in samenwerking met professor Theo Wong van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en de Australian Mineral Industries Research Association (AMIRA). Het thema was, ‘The Tectonics & Resource Potential of NE South America.’

Uitwisseling van kennis

Tijdens deze belangrijke internationale conferentie over de geologie van het Guianaschild¹ was er een uitwisseling van geologische kennis tussen de deelnemende specialisten uit verschillende landen, in de vorm van mondelinge presentaties en postersessies. Daarnaast hielden ook docenten, Master en PhD- studenten van de Richting Geowetenschappen van de AdeKUS een lezing of presenteerden een poster over hun onderzoek.

 

Kansen voor Suriname

De verwachting is dat deze uitwisseling zal leiden tot het vinden van nieuwe delfstofvoorkomens. Voor Suriname vormt dit programma een enorme kans om de geologische kennis van het land te vergroten. AMIRA steunt op dezelfde wijze al twaalf jaar een soortgelijk programma in 12 landen in West-Afrika, met name in de goudgebieden die een spiegelbeeld vormen van de goudgebieden in het Guianaschild. AMIRA is een non-profit organisatie die doelgericht wetenschappelijk onderzoek verricht, ten behoeve van de bij haar aangesloten mijnbouwbedrijven en overheidsinstellingen.

Suriname was uitgenodigd om deze conferentie te organiseren vanwege het hoge niveau van geologische kennis in het land, het recent gereedkomen van een nieuwe geologische kaart en de uitstekende opleidingsfaciliteiten voor jonge geologen. Bovendien is deze conferentie de elfde in een serie Guianaschild-conferenties, die al in 1950 op Surinaams initiatief is begonnen.

¹Het Guianaschild is een geologisch schild (een gebied waar zeer oud gesteente aan het aardoppervlak ligt) in het noordoosten van Zuid-Amerika. Het Guyanaschild is onderdeel van het Amazonekraton. Het wordt gevormd door Proterozoïsche gesteenten en is tussen 2,5 en 1,9 miljard jaar oud.

By Comments off april 5, 2019