Intrekking Bekendmaking Herinschrijvingen FJW
Collegejaar 2021-2022

 

Volgens de eerder uitgekomen bekendmaking voor de herinschrijvingen FJW, d.d. 19 augustus 2021, moesten de studenten zich volgens de toen geldende herinschrijvingsvoorwaarden herinschrijven. Deze bekendmaking is per 25 augustus 2021 ingetrokken door het Dagelijks Bestuur FJW.

 

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2020-2021 en het volledig inschrijfgeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn afgeschreven, mogen zich zonder enige toestemming online herinschrijven voor het collegejaar 2021-2022.

Voor herinschrijvingen Bacheloropleidingen 2021-2022 verwijzen wij u naar de algemene bekendmaking voor de herinschrijvingen aangepast d.d. 27 augustus 2021.

 

Bureau Studentenzaken, 27 augustus 2021

By Comments off augustus 30, 2021