ir. Marcel Meyer ontvangt het eredoctoraat in de Technologische Wetenschappen

Op woensdag 11 augustus 2021 is aan ir. Marcel Meyer het eredoctoraat in de Technologische Wetenschappen verleend door het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Marcel A. Meyer werd op 04 oktober 1944 geboren in Paramaribo is in 1968 aan de TH-Delft afgestudeerd als Civiele Ingenieur.

Gedurende de afgelopen 50 jaren is hij actief in de Civiele techniek geweest en heeft hij Internationaal en Nationaal meerdere Congressen en Seminars bijgewoond om zo zijn kennis en vaardigheden bij te houden op het gebied van Wegenbouwkunde, Waterbouwkunde en Waterhuishouding.

Gedurende deze periode was hij ook actief in de leiding van het Raadgevend Ingenieursbureau SUNECON bij het realiseren van een groot aantal civieltechnische projecten in Suriname, Guyana, Columbia en Brazilië.

ir. Marcel A. Meyer actief heeft bijgedragen aan de opzet van de Universiteit van Suriname, het Polytechnisch College alsook het NATIN. Aan de Universiteit van Suriname en het NATIN was hij jarenlang als docent verbonden.

Het handboek ‘Bouwen aan de wilde kust Geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname. 1900 – 1945 en 1945-2020’ dat dr.ir Meyer samen met Hillebrand Ehrenburg geschreven heeft is, is een belangrijk naslagwerk geworden in het technisch, sociaal, geografisch en geschiedkundig onderwijs.

Download hier het redeboekje: Het verhaal van de Surinaamse raadgevend ingenieur 

By Comments off augustus 18, 2021