Kick-off SDG commissie AdeKUS

In de AdeKUS Notes van december 2022 heeft u mogen lezen dat de Voorzitter van het Bestuur van de AdeKUS, op 30 november 2022 de Sustainable Development Goals (SDG)-commissie van de AdeKUS heeft geïnstalleerd. Deze commissie heeft o.a tot doel om een nulmeting te verrichten, waarbij de AdeKUS gemeenschap actief wordt betrokken, verder ook opstellen van een SDG-beleidsplan met passende communicatieve en capaciteitsopbouwende activiteiten. Startende met de nulmeting en de betrokkenheid van de AdeKUS gemeenschap, werd op 10 februari 2023 de eerste activiteit georganiseerd in de Aula van het IGSR.

Verschillende interne en externe stakeholders waren uitgenodigd en hebben hun input gegeven. Verder zijn de leden van de SDG-commissie voorgesteld en hield de vertegenwoordiger van de UN-Suriname een informatieve sessie.

Middels korte interactieve sessies konden de participanten van deze activiteit, met elkaar van gedachten wisselen over de SDGs. Hun bevindingen en gedachten hebben zij via korte presentaties gedeeld.

In een vervolgtraject wordt gekeken naar percepties, samenwerkingen, projecten en andere SDG gerelateerde activiteiten.

By Comments off maart 1, 2023