Kinderrechtenactiviteiten op de Faculteit der Juridische Wetenschappen

Op 20 november a.s. wordt wereldwijd het bestaan van het kinderrechtenverdrag herdacht. Het is intussen 33 jaar geleden dat dit verdrag door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen.

In 2002 werd op de Anton de Kom Universiteit van Suriname het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK) opgezet. De pater intellectualis van dit project is mr. Dr. Y Baal geweest met de ondersteuning van mr. dr. W. Pherai, mr. E. Rudge, mr. S. Headley en mr. J. Kasdipowidjojo.

Het Universiteitsinstituut Kinderrechten stelt zich ten doel:

  1. het bevorderen c.q. beoefenen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van kinderrechten;
  2. het vergroten van de wetenschappelijke kennis met betrekking tot kinderrechten;
  3. het verzorgen van gespecialiseerde trainingen die voornamelijk de ontwikkeling van kinderrechten in Suriname bevorderen;
  4. het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning van het nationaal jeugdbeleid.
  5. Het bevorderen van de rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen in Suriname

Er zijn verschillende onderzoeks- en trainingsprojecten door dit instituut georganiseerd in het verleden. Na een stille periode  is dit instituut opnieuw geactiveerd.

Door  het decanaat van de Faculteit  der Juridische Wetenschappen is in oktober 2022 een management team voor het UK ingesteld bestaande uit :

  1. Dr. M. Manohar (voorzitter)
  2. R. Djokarto MPA (lid)
  3. S. De Vries (lid)

Het belang van de her activering van het UK is om de doelstelling uit te voeren. Awareness kinderrechten onder de studenten is van belang, waarbij studenten gaan werken met  kinderrechtenvraagstukken binnen hun studie. Werkstuk maken, thesis, onderzoek doen, debatten enz. zijn allemaal activiteiten die het UK zal ondernemen samen met studenten in  de komende periode.    Samen met andere instituten en organisaties zullen er ook activiteiten ontplooid worden passende binnen onze doelstelling.  Het UK is een instituut waar studenten zoveel mogelijk de ruimte zullen krijgen actief bezig te zijn met onderzoek en studie op dit vlak. De samenwerking zal ook interfacultair zijn. Vandaag is er een thesis van student N. Caupain van de Interfaculteit Institute for Graduate Studies and Research, getiteld “kinderarmoede in Suriname”, aangeboden aan het UK. Wetenschappelijk onderzoek gedaan door studenten zal gestimuleerd worden en gedeeld worden onder de studenten voor nader onderzoek of ontwikkeling van projecten t.b.v. de gemeenschap.

De eerste activiteit van het huidig managementteam is een studentendebat  over kinderrechten. Met dank aan de ondersteuning van Unicef en de inzet van de studenten is het gelukt om dit project uit te voeren.

 

By Comments off november 21, 2022