Landelijk onderzoek financiële inclusie en financiële educatie

In het kader van de UN International Decade for People of African Descent, organiseert de Faculteit der Humaniora (FdHum) studierichting Geschiedenis in samenwerking met de Digital Archaeological Archives of Comparative Slavery (DAACS) verschillende workshops. Deze workshops gaan over archeologie en erfgoed toerisme.

Het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) heeft in de periode 27 juni – 10 september 2022, een landelijk onderzoek gedaan naar de vraagzijde van Financiële Inclusie (FI) en Financiële Educatie (FE) onder de Surinaamse beroepsbevolking. Het ging om personen vanaf 15 jaar en ouder. Dit landelijk onderzoek werd gedaan namens de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Het doel van de nulmeting was om data te verzamelen over de toegang tot, het gebruik en kwaliteit van formele financiële producten en diensten door de beroepsbevolking. De focus lag op drie doelgroepen: gender, jeugd en Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s).

De resultaten van het onderzoek zullen leidend zijn voor het verdere beleid op het gebied van FI en FE binnen de CBvS en andere financiële instellingen in Suriname.

Op 23 maart jl. is dit rapport officieel overhandigd aan de CBvS. Gekoppeld hieraan was een presentatie voor belanghebbenden uit de financiële sector en het middenveld.

De publicatie is te raadplegen en te downloaden op de website van de CBvS:

https://www.cbvs.sr/images/content/2023/FinancieleInclusie/Finaalrapport_FIFEinSuriname.pdf

By Comments off juni 1, 2023