Launch geaccrediteerde masteropleiding Accountancy op AdeKUS

De officiële launch van  de recent geaccrediteerde masteropleiding Accountancy van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) vond op 20 december 2018 plaats. De opleiding is in oktober 2018 van start gegaan. Voor afgestudeerden van de wetenschappelijke bachelor Economie met specialisatie Accountancy (voorheen) of Bedrijfseconomie (huidig) bestaat daarmee de mogelijkheid om door te stromen naar een geaccrediteerde masteropleiding Accountancy.

Volgens de opleidingscoördinator, Anand Sheoratan, is gebleken dat er op de Surinaamse arbeidsmarkt een tekort bestaat aan financieel deskundigen en accountants. De studierichting Economie van de AdekUS hoopt met het in Suriname aanbieden van een masteropleiding Accountancy een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit tekort. Sheoratan geeft verder aan dat de master Accountancy mede is opgezet met het oog op doorstroming naar een post-masteropleiding tot registeraccountant.

Om de kwaliteit te garanderen worden er maximaal 25 studenten toegelaten tot de opleiding. Vanwege het grote aantal afgestudeerden van de bachelor Economie aan de AdeKUS is de masteropleiding momenteel alleen toegankelijk voor deze doelgroep. Er zal bekeken worden onder welke voorwaarden vanaf het derde cohort zij-instromers toegelaten kunnen worden.

De accreditatie van de opleiding betekent dat de opleiding voldoet aan regionale en internationale standaarden. Met de in 2018 geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen Psychologie en Bedrijfskunde en de masteropleiding Accountancy telt de AdeKUS nu 11 geaccrediteerde opleidingen.

By Comments off februari 22, 2019