Leeronderzoek FMEW: Meten is weten

Wereldwijd en ook in Suriname vormen niet-overdraagbare chronische aandoeningen een grote last voor de gezondheidszorg. Het is noodzakelijk dat interventies worden opgezet met als doel een gezonde leefstijl te stimuleren. Dit kan op verschillende manieren gebeuren en specifiek gericht zijn op geïdentificeerde doelgroepen. Alvorens effectieve interventies op te zetten, is het noodzakelijk dat een baseline meting wordt uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de leefstijl van de geïdentificeerde doelgroep. Studenten en personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname vormen een belangrijke doelgroep waarvoor effectieve interventies ontwikkeld kunnen worden.

In het kader van het bovenstaande hebben de Geneeskunde studenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen op 22 juni jl. voor het onderdeel Public Health Cluster A, een leeronderzoek uitgevoerd onder de universiteitsgemeenschap (studenten, staf en tap). Dit onderzoek was gericht op niet-overdraagbare ziekten (NCD’s). Deelnemers die meededen aan dit onderzoek, moesten een vragenlijst invullen (demografische gegevens, gedrag gerelateerde informatie), en werden er fysieke metingen (bloeddruk, hartslag, lichaamslengte en gewicht) opgenomen, alsook een steptest om de aerobische fitness van de deelnemer te meten.

Aan de hand van dit leeronderzoek maakt de student kennis met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.

 

By Comments off juli 6, 2023