Leerstoel ‘Gedragsgenetica’ aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen ingesteld

Op woensdag 7 december 2022 is door de voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, prof.dr. Shanti Venetiaan, de leerstoel ‘Gedragsgenetica’ aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen ingesteld. Het bekleden van de leerstoel is opgedragen aan prof.dr. Frühling Rijsdijk, die eerder op de avond haar inaugurele rede getiteld: “Gedragsgenetica als onderzoeksgebied in Suriname” heeft gehouden.

Gedragsgenetica is een onderzoeksmethode binnen de sociale en biomedische wetenschappen die met behulp van data van één en twee-eiige tweelingparen de effecten van latente genetische en omgevingsfactoren inschat, om de erfelijke basis van complexe eigenschappen in kaart te brengen. Hulpverleners en beleidsmakers zijn met behulp van deze informatie beter in staat interventiestrategieën te ontwikkelen.

Door het analyseren van effecten binnen tweelingparen wordt ook een methode geboden om op ethische wijze alternatieve verklaringen te vinden voor de associatie tussen twee variabelen die geen direct verband hebben met elkaar hebben. In het kader van het gedragsgenetisch onderzoek zullen tweelingenregisters van jonge tweelingen, oudere tweelingen (en hun kinderen) en tweelingen geïdentificeerd vanuit patiëntenbestanden van (psychiatrische) ziekenhuizen opgezet worden. De resultaten verkregen uit dit gedragsgenetisch onderzoek zijn van belang voor onderzoek binnen de psychologie, de psychiatrie en de geneeskunde.

Met het instellen van deze leerstoel, is de achterstand in de te houden oraties en de bekleding van leerstoelen die als gevolg van de Covid-19 pandemie ontstaan was, ingelopen. Aan elke Faculteiten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is nu minstens één hoogleraar verbonden.

By Comments off december 8, 2022