Maak kennis met het Nationaal Herbarium van Suriname

Algemeen:

Het Nationaal Herbarium van Suriname (BBS) werd in 1947 opgericht bij de Afdeling Bosbeheer van het Ministerie van Opbouw. Het acroniem BBS staat namelijk voor Bosbeheer Suriname en is internationaal geregistreerd bij Index Herbariorum, een wereldwijde index van 3.567 herbaria en 13.717 medewerkers waar in totaal 396 miljoen botanische exemplaren permanent zijn gehuisvest.

Het Herbarium werd in 1980 overgedragen aan de Anton de Kom Universiteit en is sedertdien het botanisch onderzoeksinstituut van de AdeKUS welke de plantencollecties beheert, onderhoudt en uitbreidt alsook de wetenschappelijke botanische kennis verspreidt. De collecties bestaan ​​uit Angiospermen, Bryofieten, Pteridofieten, hout, een alcoholcollectie en een historische collectie. De doelgroepen zijn wetenschappers, studenten, docenten en andere geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. De kernactiviteiten van het Nationaal Herbarium omvatten wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening om de academische gemeenschap te faciliteren en de natuurlijke, economische en culturele waarde van onze plantencollecties te bepalen. Dit instituut maakt deel uit van het internationale consortium Flora of the Guyanas (FoG) en is sinds januari 2020 lid van Botanic Gardens Conservation International (BGCI).

Diensten:

Het Nationaal Herbarium van Suriname levert de volgende diensten:

 • Plantidentificatie
 • Vegetatiebeoordelingen

Inventarisatie van planten- en vegetatie

Invasieve uitheemse soorten

Niet-hout bosproducten

Etnobotanie

Medicinale planten

Aanvullend onderzoek

 • Trainingen in het verzamelen van planten en het herkennen van bomen
 • Faciliteren van onderzoekstudenten (IOL, NATIN, BSc, MSc, PhD)
 • Heeft een eigen bibliotheek en
 • Verzorgd rondleidingen waarbij de collecties bezichtigd en belicht worden.

Het instituut beheert de nationale plantencollecties en legt rechtstreeks verantwoording af aan het Universiteitsbestuur. Het is niet verbonden aan een specifieke faculteit op de AdeKUS, maar heeft gelet op de doelstellingen en taken van de instelling, veel raakvlakken met verschillende disciplines binnen de verschillende faculteiten.

 

De medewerkers:

Het team van het Herbarium bestaat uit acht medewerkers t.w.:

 • dhr. Iwan Molgo, Curator Monocots & Basal Angiosperms
 • dhr. Gunovaino Marjanom, assistent-curator
 • mw. Tifany Amatali, assistent-curator
 • dhr. Weerin Kalpoe, medewerker Databasebeheer
 • mw. Marie Fortine, Herbarium-assistant
 • mw. Tarawatie Jadoenandansingh-Sewnath, behoudsmedewerker
 • mw. Alemien Joemmanbaks-Bholai, secretaresse

en deze worden geleid door het Hoofd, mw. Eliza Zschuschen.

De functie van Curator Eudicots is momenteel vacant.

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

Het Hoofd van het Herbarium is de eindverantwoordelijke van alle processen binnen de organisatie; rondom het beheer van de collecties en voor de formele goedkeuring van alle projecten. In overleg met haar worden het schrijven, plannen en coördineren van projecten uitgevoerd door de curatoren en collectiebeheerders. De secretaresse is een belangrijke ondersteuning bij de uitvoering van de taken van het Hoofd en de overige medewerkers. Wetenschappers verbonden aan het Herbarium zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van botanisch onderzoek en het schrijven van publicaties. Daarnaast hebben zij in de functie van Curatoren een belangrijke taak in het wetenschappelijk beheer van de plantencollecties. De Herbarium-assistent, de behoudsmedewerker en de assistent-curatoren hebben samen met het wetenschappelijk beheer de verantwoordelijkheid om het behoud en het duurzame gebruik van de collecties te garanderen. Hierbij wordt het klimaat en de fysieke omstandigheden waarin de gedroogde collecties worden bewaard, gemonitord. De technisch administratieve medewerkers hebben tot taak de collecties, documentatie en digitale gegevens fysiek toegankelijk te houden, die een bron van informatie vormen voor botanisch onderzoek. De resultaten van onderzoek vastgelegd in documentatie en database, vormen de bron voor de ontwikkeling van onderwijs- en outreach-activiteiten.

Wenst u een bezoek te brengen aan het Nationaal Herbarium of wilt u meer weten over de werkzaamheden en de collecties, maak een afspraak via het e-mailadres bbs@uvs.edu of bel vanaf maandag t/m vrijdag op de telefoonnummers 464151 of 465558 toestel 2319.

By Comments off april 30, 2024