Maak kennis met het Onderzoeksinstituut “de Nationale Zoölogische Collectie van Suriname”

Achtergrond:

De Nationale Zoölogische Collectie van Suriname (NZCS) is sedert 1981 een onderzoeksinstituut van de AdeKUS. De collectie bestond voornamelijk uit specimens die van het Surinaams Museum en Natuurbeheer afkomstig waren. In 1987 werd de eerste officiële curator voor de NZCS aangesteld, Dr. Paul E. Ouboter, die de fauna collectie heeft opgebouwd en beheerd tot 2019. De NZCS vormt vanaf 1996 samen met het Centrum voor Milieu-Onderzoek (CMO), het onderzoekinstituut de Nationale Zoölogische Collectie van Suriname/Centrum voor Milieu-Onderzoek, afgekort NZCS/CMO. In dat jaar werd in het gebouw van de NZCS een laboratorium en bibliotheek voor het CMO ingericht.

Missie:Het beheren van de nationale fauna referentiecollectie en het vergaren van kennis over de Surinaamse biodiversiteit en het milieu en deze ter beschikking stellen voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening aan de gemeenschap.

Visie: Een leider en trendsetter op het gebied van innovatief fauna biodiversiteitsonderzoek. De opgedane kennis stellen we beschikbaar ten behoeve van educatie en bewustzijn bij eenieder en leveren zo een bijdrage aan natuurbehoud in Suriname.

Kerntaken: 

 • Het maken van een overzicht van de fauna van Suriname en het beheren van een referentiecollectie, inclusief een digitale database voor wetenschappelijke- en onderwijsdoeleinden.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onder andere taxonomie, biologie en ecologie, waarbij er vaak gebruik gemaakt wordt van dieren als indicator soorten.
 • Het verrichten van laboratoriumanalyses op water, sediment en biota ten behoeve van dienstverlening en onderzoek.
 • Ten dienste staan van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op de AdeKUS.
 • Bijdrage leveren aan bewustwording activiteiten met betrekking tot de dierlijke biodiversiteit van Suriname middels informatieverstrekking op alle relevante niveaus.

Subafdelingen NZCS/CMO

De NZCS/CMO bestaat uit de fauna collecties, een Milieulaboratorium en een Documentatie. De collectie is op te delen in 2 afdelingen t.w. de Vertebraten Collectie en de Invertebraten Collectie. Daarnaast bestaat de NZCS/CMO ook uit de subafdeling Milieulaboratorium en Documentatie en wordt ondersteund door het secretariaat en de database medewerker.

De Vertebraten Collectie

De vertebraten Collectie herbergt soorten van de taxa vissen, vogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren. De collectie ondergaat momenteel een herinventarisatie, maar tot 2020 zag de verzameling aan soorten als volgt eruit:

 • Amfibieën: ~2400 specimens
 • Reptielen: ~750 specimens
 • Vissen: ~7000 specimens
 • Vogels: ~500 specimens
 • Zoogdieren: ~240 specimens

De collectie bestaat uit een natte collectie die het grootste deel omvat en een kleiner deel van opgezette specimens (droge collectie, balgencollectie). De collectie omvat hierbij ook verzamelingen van derden, die in de collectie zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de volgende collecties:

 • Haverschmidt (vogels)
 • Vari collectie (vissen)
 • Hoogmoed (en een collectie van amfibieën en reptielen)

De vertebraten collectie heeft verder van enkele nieuw beschreven soorten de holotype en de paratype in eigen beheer. Deze zijn onder andere bij de amfibieën (Anomaloglossus leopardus) en de vissen (Leporinus apollo) collecties.

De Invertebraten Collectie

De invertebraten collectie herbergt een verzameling van een hele grote groep van zowel mariene, zoetwater als terrestrische organismen en kan worden onderverdeeld in:

 • Een natte collectie (in alcohol geconserveerde, zowel aquatische (mariene en zoetwater) terrestrische ongewervelde dieren). Deze zijn opgeslagen in verschillende grootte tubes, buisjes en potjes.
 • Een droge collectie ongewervelde dieren, voornamelijk terrestrische insecten en enkele aquatische insecten. Hier gaat het om gespelde insecten (grootste groep) in laden, opgeborgen in kasten.
 • Libellen in enveloppen, opgeborgen in bakjes.
 • Daarnaast herbergt de invertebraten collectie de volgende historische collecties:
  • Van Regtenen Altena Mollusk-collectie (een verzameling droge schelpen), opgeborgen in de schelpen kast.
  • Agricultural Pest Insect-collectie, verzameld op gewassen en opgespeld bewaard in laden.

  De collectie ondergaat een herinventarisatie maar tot 2020 is het aantal geschatte specimens:

  • 250.000 terrestrische ongewervelde dieren
  • 100.000 diverse insecten
  • 25.000 land geleedpotigen
  • 3500 ongewervelde waterdieren

  De invertebraten collectie bevat ook enkele type exemplaren:

  • Paratype van een Chrysomelidae kever (gedoneerd gekregen van Hielkema).
  • Holotype van een kleine hoornschelp (discutabel, omdat beschreven door iemand die vaak reeds beschreven soorten opnieuw beschrijft).

  Het beheer van de Collectie ligt in handen van de Curator Invertebraten en de Assistant Curator Invertebraten.

 • Milieulaboratorium:
 • Het Milieulaboratorium voert voornamelijk waterkaliteitsanalyses uit voor onderzoek en dienstverlening. In de afgelopen jaren heeft het Milieulaboratorium een grote bijdrage mogen leveren aan het in kaart brengen van de kwikvervuiling, afkomstig van de kleinschalige goudwinning. Het Milieulaboratrium is ISO 9001:2015 gecertificeerd.
 • Documentatie:
 • De subafdeling Documentatie, beheerd de literatuur van de NZCS/CMO en maakt die op aanvraag toegankelijk voor bezoekers. Verder zorgen zij voor de nodige update van zowel de literatuurdatabase software als literatuur op de afdeling.

  De NZCS/CMO wordt verder ondersteund door een datamedewerker en een secretarieel medewerker. De datamedewerker is verantwoordelijk voor het beheren van de biodiversiteitsdatabase van het instituut, zorgt voor de nodige procedures voor effectief en veilige transfer en extractie van data en voert de communicatie met de overige betrokken instituten en organisaties. De secretarieel medewerker ondersteunt het hoofd NZCS/CMO in de dagelijkse administratieve werkzaamheden van het instituut. Verder onderhoudt die persoon de interne en externe communicatie.

 • Medewerkers:
 • Het team van de NZCS/CMO bestaat uit de volgende medewerkers t.w.:
  • Hoofd NZCS/CMO: Mw. Gwendolyn Landburg, PhD
  • Secretarieel medewerker: Mw. Simone Matsari
  • Database beheerder: Dhr. Shabaaz Kodan
  • Hoofd Milieulaboratorium: Mw. Gwendolyn Landburg, PhD
  • Chemisch analist 1: Mw. Indra Asraf-Nanden
  • Chemisch analist 2: Vacant
  • Curator Invertebraten: Dhr. Anielkoemar Gangadin, MSc.
  • Assistent Curator Vertebraten: Mw. Shivara Graanoogst, BSc.
  • Curator Vertebraten: Vacant
  • Assistent Curator Vertebraten: Mw. Sandjieta Matai
  • Coördinator Documentatie: Vacant
  • Assistent Literatuur: Mw. Wilma Shewnaik

Onderzoeksprojecten:

Sedert 1987 zijn vele onderzoeksprojecten uitgevoerd op de volgende gebieden:

 • Inventarisaties van biodiversiteit (nauwelijks verkende gebieden, beschermde gebieden);
 • Wildonderzoek (kaaimannen, zoogdieren, amfibieën);
 • Ziektevectoren en andere plagen;
 • Gevolgen van mijnvervuiling op waterkwaliteit, aquatische ecosystemen en gezondheid van de mens;
 • Gevolgen van bosbouw op de biodiversiteit;
 • Ecotoxicologie;
 • Identificatie en gebruik van indicatorsoorten;
 • Milieu-effect rapportages (MER’s) en monitoring;
 • Waterkwaliteit en functioneren van natuurlijke en vervuilde aquatische ecosystemen.

Deze onderzoeksprojecten worden meestal uitgevoerd met fondsen van buiten, of in samenwerking met andere instanties/organisaties. De resultaten van de verschillende projecten zijn vastgelegd en gedeeld in verschillende publicaties, workshops en symposia. De tot nu toe uitgevoerde studies hebben het instituut tot een zeer ervaren autoriteit gemaakt op het gebied van zoölogie, ecologie en milieuwetenschappen in de regio. Naast onderzoeksactiviteiten, wordt het instituut ook betrokken in het onderwijs op de AdeKUS en in training programma’s buiten de AdeKUS. Naar de Ministeries ROM en GBB toe, heeft de NZCS/CMO een adviserende rol in o.a. het geven van onderzoeksvergunningen aan derden en bij het uitvoeren van het Biodiversiteit Actie Plan. Verder is de NZCS/CMO ook vertegenwoordigt in de nationale CITES wetenschappelijke commissie en de Biodiversiteitscommissie.

Contactgegevens:

De NZCS/CMO is van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 a.m. tot en met 15:00 p.m. te bereiken op het telefoonnummer 465558 toestel 2340 of via het e-mailadres: nzcs@uvs.edu

By Comments off mei 31, 2024