Master Bedrijfskunde nieuwe stijl

Op zondag 6 augustus 2023 organiseerde de studierichting Bedrijfskunde van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) een interne workshop te Tijgerkreek, Saramacca. Deze workshop was bedoeld voor de docenten van de Masteropleiding en werd bijgewoond door 15 docenten.

Tijdens de workshop ging drs. Frank Soe A Ngie, opleidingscoördinator, uitvoerig in op de aanpassingen die doorgevoerd zullen worden bij de opstart van de Master Bedrijfskunde nieuwe stijl. De deelnemende docenten hebben verschillende discussies gevoerd over de vakken die verzorgd zullen worden, de structuur en de opzet van de opleiding.

Al met al was het een productieve dag voor de studierichting. Zij is voornemens om in januari 2024 van start te gaan met het aanbieden van de Master Bedrijfskunde.

By Comments off september 4, 2023