Masteropleiding Surinaams Recht (AdeKUS) geaccrediteerd
Het MSR-team op de dag van de visitatie

Recent is de Masteropleiding Surinaams Recht (MSR) van de Faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit (AdeKUS) geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Dit is een belangrijke mijlpaal voor de faculteit, waarvoor dit de eerste accreditatie is. De AdeKUS telt momenteel 19 geaccrediteerde opleidingen en laat iedere accreditatieronde opleidingen accrediteren. Hierbij wordt door een extern panel beoordeeld of de opleiding voldoet aan de NOVA-standaarden die zijn afgestemd op wat er internationaal van opleidingen in het hoger onderwijs verwacht wordt.

De MSR is gestart in 2010 en heeft tot nu toe 277 afgestudeerden afgeleverd aan de samenleving. De MSR is een vervolgopleiding van de bacheloropleiding Rechtswetenschap en gaat verder met de verdieping in het recht. Ook worden de academische, onderzoeks- en juridische vaardigheden van de studenten verder ontwikkeld. De opleiding is zodanig ingericht dat het toonaangevend is op het gebied van het Surinaams recht en de wijze waarop het Surinaams recht zich ontwikkelt. Het studieprogramma van de masteropleiding geeft samen met het bachelorprogramma Rechtswetenschap civiel effect. Het masterprogramma is opgedeeld in vier clusters; de wetenschappelijk en maatschappelijk context van het recht, wetenschappelijk onderzoek, verplichte kernvakken en specialistische vakken van een afstudeervariant. De studenten volgen colleges bij lokale docenten, die veelal gepromoveerd zijn, promotieonderzoek doen of ruime ervaring hebben in de rechtspraktijk, en internationale docenten. De opleiding leidt wetenschappelijk ingestelde juristen op voor zowel de publieke als de private sector in Suriname, voor de vervolgopleiding voor togaberoepen als ook voor een PhD-traject.

By Comments off november 20, 2023