Mededeling over collegegeld

 

De CBvS heeft per 7 juni 2021 het geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem verlaten en heeft een flexibel wisselkoerssysteem geadopteerd. Dit heeft geleid tot een hogere koers voor de valuta.

Ondanks deze gewijzigde situatie heeft het Bestuur van de AdeKUS besloten om eenmalig een korting toe te kennen voor de laatste termijnbetaling voor collegegeld.

De korting per USD of Euro is gelijk aan het verschil tussen de koers van 4 juni 2021 en de geldende dagkoers.

 

Namens het Bestuur van de Universiteit

Dr. S. Venetiaan
Voorzitter
18 juni 2021

 

By Comments off juni 18, 2021