Midterm presentaties onderzoekthesis Masterstudenten UA en Bachelorstudenten AdeKUS

Op donderdag 25 april 2024 gaven masterstudenten van de Universiteit Antwerpen (UA) en bachelorstudenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) de midterm-presentaties van hun onderzoeksthesis. Deze presentaties zijn een uitvloeisel van een langdurige samenwerking tussen het Interdisciplinary Studio for Territories in Transition (ISTT) aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de UA en de studierichting Infrastructuur van de AdeKUS. De studenten werden zowel vóór als tijdens hun verblijf in Suriname (februari-april), begeleidt door de docenten Jonathan Imang en Amy Cotino. De heer Suraj Kishoen Misier van ILACO N.V. trad op als externe begeleider.

Vier presentaties van de studenten Infrastructuur van de AdeKUS waren specifiek bedoeld voor het uitwisselen van kennis en inzichten tussen de studenten van de AdeKUS en die van de Universiteit Antwerpen.

De zeven projecten die gepresenteerd werden gingen over maatschappelijke en sociaaleconomische vraagstukken in Suriname die benaderd zijn vanuit een architecturale en stedenbouwkundige invalshoek:

1.De herinrichting van het Bisdom terrein

2.De herinrichting van de Indira Gandhiweg, omgeving Latour

3.Het verkrijgen van moderne inzichten in de sociale woningbouw

4.De ontwatering van het gebied Flora

5.De herinrichting van de Centrale Markt

6.Het creëren van een groen-blauw fietsnetwerk in Latour

7.De herinrichting van het Beatrixtheater in Moengo

Vermeldenswaard is dat de projecten 5 t/m 7 uitgevoerd zijn door de Antwerpse studenten.

By Comments off mei 31, 2024