Milieuwetenschappen viert 35-jarig jubileum Suriname Western Hemisphere Sites

In april 2024 werd het 35-jarig bestaan van Suriname Western Hemisphere Sites gevierd. De viering werd georganiseerd door de studierichting Milieuwetenschappen (MW) van de Technologische Faculteit van de AdeKUS, het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en de organisatie Manomet.

Suriname trad 35 jaren geleden op 4 maart 1989 toe tot het WHSRN (Western Hemisphere Shorebird Reserve Network). Dit is een internationale organisatie die tot doel heeft om in samenwerking met diverse partners, de bescherming van kustvogels en hun leefgebieden in Noord- en Zuid-Amerika te bevorderen. Drie beschermde gebieden van Suriname werden toen opgenomen binnen het WHSRN, nl.: Bigi Pan MUMA, Coppenamemonding Natuurreservaat en het Wia Wia Natuurreservaat.

Ter ere van dit jubileum jaar werden verschillende activiteiten georganiseerd:

  • De eerste activiteit was een seminar dat op 18 april 2024 plaatsvond waarin het belang van Suriname voor de kustvogels centraal stond. Tijdens dit seminar werden diverse presentaties gegeven door de studierichting MW, de organisatie Manomet en het Ministerie van GBB, die allen de migratie en uitdagingen van kustvogels en het belang van onderzoek voor het behoud van deze vogels benadrukten.
  • Op 19 april 2024 vond de weder onthulling van een gerenoveerd plakkaat plaats op het complex van het Ministerie van GBB. Dit plakkaat werd 35 jaar geleden onthuld door toenmalig President van de Republiek Suriname, Ir. Ramsewak Shankar, ter gelegenheid van het toetreden van Suriname aan het WHSRN. Tijdens deze activiteit werden ook 11 (elf) personen gehuldigd voor hun inzet bij de bescherming van het natuurlijk erfgoed van Suriname; in het bijzonder de drie hemisferische gebieden.
  • De viering werd op 20 april 2024 afgesloten in het district Nickerie waar de onthulling van een bord bij de Nickerie Zeedijk plaatsvond. Aanwezig was o.a. de Districtscommissaris, mw. Senrita Gobardhan. Ook bij deze activiteit werden 3 (drie) personen gehuldigd voor hun inzet. Deze onthulling benadrukt het belang van de bescherming van de WHSRN-site Bigi Pan MUMA en de rijke diversiteit aan vogelsoorten die daar voorkomen.

Kortom: De viering van het 35-jarig jubileum van Suriname Western Hemisphere Sites accentueert het belang van gezamenlijke inspanningen, waarbij zowel lokale als internationale partners betrokken zijn bij het behoud van de natuurlijke rijkdommen van Suriname voor toekomstige generaties.

By Comments off mei 31, 2024