Mogelijke samenwerking de Anton de Kom stichting Nederland en de AdeKUS

Op 25 januari 2023 brachten de voorzitter van de Anton de Kom Stichting (Nederland), dhr. Carl Haarnack, en mw. Yvette Driever van het Museum Valkhof Nijmegen (Nederland), een bezoek aan het Bestuur van de AdeKUS.

Tijdens dit bezoek is gesproken over een mogelijke samenwerking en wederzijdse ondersteuning bij het levendig houden van het gedachtegoed van Anton de Kom als vrijheidsstrijder, verzetsheld, tegengaan van onderdrukking, etc. Dhr. Haarnack schonk twee boeken aan de AdeKUS die in ontvangst werden genomen door de Voorzitter van het Bestuur van de AdeKUS. Het zijn boeken die door Anton de Kom geschreven zijn: “Wij slaven van Suriname’ en “Anangsieh tories”. Beide boeken zullen tezijnertijd te raadplegen zijn in de Universiteitsbibliotheek (UB).

In het verlengde van dit bezoek hebben dhr. Haarnack en mw. Driever op dinsdag 31 januari 2023, ook een bezoek gebracht aan de Universiteitsbibliotheek (UB). Met de Directeur van de UB, mw. Tanya Sitaram, is ook nagegaan hoe er samen gewerkt kan worden aan het uitwisselen van kennis, houden van tentoonstellingen, betrekken van studenten in projecten en het zoeken naar literatuur voor de collectie van de UB. Er zijn afspraken gemaakt en de gesprekken waren positief.

By Comments off maart 1, 2023