MOU ondertekening tussen de AdeKUS en het BOG

Op donderdag 22 december 2022 is er een Memorandum of Understanding (MOU) getekend tussen de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Een trekkersrol is hierbij vervuld door het bestuur van de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW). Met deze MOU wil de FWNW de samenwerking op onderzoeksgebied intensiveren. Hierbij is een start gemaakt waarbij de studierichting Biologie van de FWNW en het BOG zich zullen inzetten voor meer kennisuitwisseling en kennisvergaring op het gebied van vectoren die ziekten overdragen z.a. de Aedes aegypti (Gelekoortsmug).

By Comments off januari 9, 2023