NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2023-2024
HERINSCHRIJVINGEN  BACHELOROPLEIDINGEN

 

Studenten die zijn ingeschreven voor het collegejaar 2022-2023 en het volledig bedrag aan inschrijfgeld hebben voldaan, met uitzondering van studenten die door het Bestuur van de Universiteit gedurende voornoemd collegejaar zijn uitgeschreven en in de Centrale Inschrijfperiode geen gelegenheid hebben gehad zich in te schrijven mogen zich volgens de onderstaande herinschrijvingsvoorwaarden herinschrijven voor het collegejaar 2023-2024:

 

 • Faculteit der Humaniora:                                                    Geen
 • Faculteit der Medische Wetenschappen:                         Geen
 • Faculteit der Maatschappijwetenschappen:                   “klik hier”
 • Faculteit der Technologische Wetenschappen:               Geen
 • Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen:  Geen
 • Faculteit der Juridische Wetenschappen:                          “klik hier”
 • Voordracht uitschrijving 2021-2022 Faculteit der Juridische Wetenschappen: “klik hier”

 

De inschrijvingen vinden als volgt fysiek plaats:

Periode Tijd Lokatie
Maandag 02 t/m Vrijdag 06 oktober 2023 09.00u – 12.00u Bureau Studentenzaken.

BAK- Gebouw

Betrokkene dient mee te nemen:         

 1. Het her inschrijfformulier (invullen en éénmaal (1x) uitgeprint meenemen) Zie link onderaan deze bekendmaking.
 2. De studentenpas.
 3. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2023/2024 + administratiekosten late inschrijving SRD 4.620,- (SRD 4.200,- + SRD 420,-), te storten/ overmaken op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

 De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • Het bewijs van de 1e termijn ad. SRD 1.920,- ( SRD 1500,- + SRD 420,-) bij de her inschrijving meenemen.
  • Het bewijs van de 2e termijn ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 december 2023 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late betaling van de 2e termijn worden er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) geheven die ook gestort/ overgemaakt moeten worden.
  • Het bewijs van de 3e termijn ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late betaling van de 3e termijn worden er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) geheven die ook gestort/ overgemaakt moeten worden.

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile banking of internet banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

Studenten die een aanvraag hebben lopen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) nemen mee:

 1. Het her inschrijfformulier (invullen en éénmaal (1x) uitgeprint meenemen). Zie link onderaan deze bekendmaking.
 2. De studentenpas.
 3. Het volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S)  (2x uitprinten en invullen) (hier downloaden).
 4. Bewijs van storting of bancaire overboeking van 10% van het bedrag aan inschrijfgeld + administratiekosten late inschrijvingen ad. SRD 840,- ( SRD 420,- + SRD 420,-) te storten/ overmaken op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2023-2024 wensen her in te schrijven, dienen eerst het formulier voor de her inschrijving in te vullen via https://bit.ly/43UbOYL

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

 

Bureau Studentenzaken, 28 september 2023

By Comments off september 29, 2023