Newmont Suriname, LLC en Anton de Kom Universiteit van Suriname ondertekenen Memorandum of Understanding (MOU)

Samenwerking voor kennisuitwisseling en duurzame ontwikkeling

 PARAMARIBO, 1 SEPTEMBER 2023 – In een belangrijke stap naar het bevorderen van kennisuitwisseling en duurzame ontwikkeling in de goudmijnsector, hebben Newmont Suriname, LLC (“Newmont”) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (“AdeKUS”) officieel een Memorandum of Understanding (MOU – Memorandum van Overeenstemming) ondertekend. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel de expertise van beide entiteiten te combineren om vooruitgang te boeken in de mijnbouwsector en bij te dragen aan de groei van de industrie als geheel.

De belangrijkste doelstellingen van deze samenwerking zijn het opzetten van een partnerschap tussen Newmont en AdeKUS en het faciliteren van de uitwisseling van kennis en expertise binnen de goudmijnsector. Door gebruik te maken van hun respectieve sterke punten beoogt het partnerschap duurzame ontwikkelingspraktijken te bereiken.

De partijen zullen zich gezamenlijk inspannen om samen te werken op een aantal van de volgende gebieden die in het MOU zijn vastgelegd: het creëren van een robuust talent pipeline voor de toekomstige werkgelegenheidsbehoeften van Newmont, ondersteuning bij de ontwikkeling van collegemateriaal, het bieden van kansen aan studenten van AdeKUS door middel van stages, afstudeerprogramma’s en technische begeleiding. Daarnaast zullen studenten van de Technologische Faculteit en de Faculteit Wis-  en Natuurkundige wetenschappen profiteren van de gestructureerde, industrie specifieke ervaring en praktische kennis die Newmont biedt. Deze betrokkenheid zal studenten in staat stellen om praktijkervaring op te doen in de goudmijnindustrie, waardoor de kloof tussen academisch leren en de praktijk wordt overbrugd.

“We zijn verheugd om deze samenwerking met AdeKUS aan te gaan”, zegt Shirley Sowma-Sumter, Sr. Director External Relations van Newmont Suriname. “Dit partnerschap sluit naadloos aan bij Newmont’s kernwaarden van verantwoordelijkheid, duurzaamheid en het ondersteunen van gemeenschapsontwikkeling in de gebieden waar we onze bedrijfsactiviteiten ontplooien. Door het koesteren van de talenten van studenten en het bevorderen van een robuuste kennisuitwisseling, zijn wij ervan overtuigd dat deze samenwerking positieve veranderingen in de goudmijnsector in Suriname zal stimuleren en zal bijdragen aan een rooskleurigere en duurzamere toekomst.”

Prof. Dr. Shanti Venetiaan benadrukt dat de AdeKUS goede samenwerkingsverbanden heeft opgebouwd met lokale bedrijven.  De verwachtingen met Newmont zijn hoog, vooral omdat de economische situatie in Suriname ook de Universiteit op vele manieren raakt. Met dit partnerschap hopen we mogelijkheden te creëren voor studenten om internationale praktijkervaring op te doen, zowel aan de Universiteit als bij Newmont.

Zowel Newmont als AdeKUS zijn vastbesloten om het volledige potentieel van deze samenwerking te realiseren, aangezien deze deuren opent naar een breed scala aan mogelijkheden voor groei, onderzoek en ontwikkeling binnen de goudmijnindustrie. Deze samenwerking onderstreept het belang van publiek-private partnerschappen bij het creëren van een synergetische omgeving waarin de academische wereld en de mijnbouwindustrie samenkomen voor algemeen belang. Op basis van dit MOU zullen concrete actieplannen worden ontwikkeld om alle samenwerkingsgebieden uiteen te zetten en nauwkeurig te beschrijven.

De ondertekening van dit MOU markeert een belangrijke mijlpaal in de reis van zowel Newmont als AdeKUS. Het benadrukt niet alleen hun toewijding aan uitmuntendheid, maar ook hun gedeelde visie op het bevorderen van de goudmijnsector met prioriteit voor duurzaamheid en ethische praktijken.

By Comments off september 14, 2023