Nieuw Bestuur bij de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU)

Tijdens de bestuursverkiezing van de VWPU op vrijdag 27 januari 2023, werd de voordracht lijst van dhr. Ir. Aroenprekash Badal bij acclamatie gekozen. Deze lijst was bovendien de enige ingediende lijst. Door het voormalig bestuur o.l.v. mw. Angelika Namdar, MSc was reeds in een vroeg stadium aangegeven dat zij niet meer beschikbaar zou zijn voor een vervolgtermijn.

Het nieuwe bestuur wordt thans gevormd door de volgende leden:

üDhr. Ir. Aroenprekash Badal (Voorzitter)
üDhr. Ir. Rogier Cameron (Secretaris)
üDhr. Sanjeevkoemar Bissesar, MSc (Penningmeester)
üDhr. Shailesh Ramdin, MSc (Commissaris)
üMw. Dr. Ameerani Jarbandhan (Commissaris)

De zittingstermijn van dit bestuur is twee jaren. Binnen niet al te lange tijd zullen zij een concept Beleidsplan opstellen die op de eerstvolgende ledenvergadering bekrachtigd zal worden.

Enkele doelen van de VWPU zijn het waken voor een goed bestuur op de AdeKUS, waarbij een passend beloningsbeleid voor het wetenschappelijk kader een belangrijke peiler is. Daarnaast de VWPU de naam en de plaats in de maatschappij geven die het verdient, namelijk de vertegenwoordiging van het grootste deel van de wetenschappers in Suriname.

By Comments off maart 1, 2023