Nieuwe cursussen Mandarijn

Het Confucius Instituut aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (CI AdeKUS) start eind april 2023 met de nieuwe cursussen Mandarijn: HSK level 1 (beginnerscursus), HSK level 2, HSK level 3 en HSK level 4.

De online (her)inschrijvingen vinden plaats in de periode van maandag 27 februari 2023 tot en met vrijdag 24 maart 2023 en wel via de CI AdeKUS Facebook page.

De cursussen worden 2 keer per week van maandag t/m donderdag verzorgd van 16.30u tot 21.30u. De beginnerscursussen betreffen fysieke lessen en de overige vervolgcursussen worden online verzorgd.

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan/foto toe te voegen aan de online (her-)inschrijvingen:

  • een kopie van de identiteitskaart;
  • een kopie van het bewijs van storting of bancaire overmaking van het inschrijfgeld van SRD450,- (vierhonderdvijftig SRD), waarop duidelijk staat vermeld de naam van de cursist en de cursus. Gelieve het inschrijfgeld te storten op de rekening van het CI AdeKUS bij de Finabank: 1000.548.169.

 

Studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname die zich wensen in te schrijven voor een cursus Mandarijn, dienen bij de online (her)inschrijving toe te voegen:

  • een kopie van hun studentenpas;
  • een bewijs van storting of bancaire overmaking van het gereduceerd tarief van het inschrijfgeld t.w. SRD250,- (tweehonderdvijftig SRD). Gelieve duidelijk de naam van de cursist en de cursus te vermelden op het storingsbewijs en het gereduceerd tarief te storten op de rekening van het CI AdeKUS: Finabank rek.no. 1000.548.169

 

Voor alle cursisten geldt het inschrijfgeld in één (1) keer te voldoen.

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Confucius Instituut aan de Anton de Kom Universiteit via het emailadres ci@uvs.edu of op de nummers 465545 / 8764562 (ma-vrij van 10u-16u).

 

By Comments off februari 20, 2023