Het Confucius Instituut aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (CI AdeKUS) start in november 2022 met nieuwe cursussen Mandarijn.

 

De online inschrijvingen (en herinschrijvingen) vinden plaats in de periode van maandag 01 augustus 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 en wel via de facebook pagina van CI Adekus, https://www.facebook.com/CIAdeKUS/

 

De cursussen worden 2 keer per week van maandag t/m donderdag verzorgd tussen 16.30u tot 21.00u. Alleen de beginnerscursussen zullen fysiek plaatsvinden. Alle vervolg cursussen zullen online verzorgd worden.

 

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan/foto toe te voegen aan de online (her)inschrijvingen anders wordt de registratie niet geaccepteerd:

  • een kopie van de identiteitskaart (geldt niet voor herinschrijvingen);
  • bewijs van storting of bancaire overmaking van het bedrag van SRD 350,- bestemd voor het inschrijfgeld cursus november 2022 – maart 2023, te storten op de rekening van het CI AdeKUS onder vermelding van naam cursist en cursusniveau, bij Finabank: 1000.548.169.

Voor alle cursisten geldt het inschrijfgeld in één (1) keer te voldoen.

 

Bij internet of mobile banking wordt uw medewerking gevraagd om uw overmakingsbewijs zodanig te printen dat op uw bewijs staat vermeld: het logo/de naam van uw bank; het bankrekeningnummer van het CI AdeKUS; de naam van de cursist; datum van overmaking; en het overgemaakte bedrag.

Gaat u aub de printopties voor afschriften na van uw mobile of internet banking.

 

Studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname die zich inschrijven voor een cursus Mandarijn, hoeven geen inschrijfgeld te betalen, maar dienen wel een kopie van hun studentenpas (voor -en achterzijde) of een bewijs van storting voor het huidig collegejaar in te dienen.

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Confucius Instituut aan de Anton de Kom Universiteit via het emailadres ci@uvs.edu of op het nummer 465545 ext. 202 (ma-vrij van 10:00u-16:00u).

Link Facebook: https://www.facebook.com/CIAdeKUS/

By Comments off juli 21, 2022