Het Confucius Instituut aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (CI AdeKUS) start in mei 2022 met nieuwe cursussen Mandarijn.

 

Klik hier voor de online inschrijvingen (en herinschrijvingen). 

 

Periode:          maandag 21 maart 2022 tot en met vrijdag 08 april 2022 (m.u.v. zater- en zondagen)
Tijd:                07.30u en 14.30u

De cursussen worden 2 keer per week van maandag t/m donderdag verzorgd tussen 16.30u tot 21.00u. Alleen entry-level cursussen betreffen fysieke lessen, waarbij er nauwgezet zal worden toegezien dat de door de overheid uitgevaardigde covid-19 maatregelen worden nageleefd. Alle vervolgcursussen zullen vooralsnog online verzorgd worden.

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan/foto toe te voegen aan de online (her)inschrijvingen:

  • een kopie van de identiteitskaart (geldt niet voor herinschrijvingen);
  • bewijs van storting of bancaire overmaking van het bedrag van SRD 350,- bestemd voor het inschrijfgeld cursus mei – augustus 2022, te storten op de rekening van het CI AdeKUS onder vermelding van naam cursist en cursusniveau, bij Finabank: 1000.548.169.

Voor alle cursisten geldt het inschrijfgeld in één (1) keer te voldoen.

Bij internet of mobile banking wordt uw medewerking gevraagd om uw overmakingsbewijs zodanig te printen dat op uw bewijs staat vermeld: het logo/de naam van de bank; het bankrekeningnummer van het CI AdeKUS; de naam van de cursist; datum van overmaking; en het overgemaakte bedrag.

Gaat u aub de printopties voor afschriften na van uw mobile of internet banking.

Studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname die zich inschrijven voor een cursus Mandarijn, hoeven geen inschrijfgeld te betalen, maar dienen wel een kopie van hun studentenpas of een bewijs van storting voor het huidig collegejaar in te dienen.

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Confucius Instituut aan de Anton de Kom Universiteit via het emailadres ci@uvs.edu of op de nummers 465545 / 8764562 (ma-vrij van 9.00u-17.00u).

Leysweg, 15 maart 2022

By Comments off maart 15, 2022