Nieuwe Directeur Bureau Universiteit

Per 1 februari 2024 heeft het Bureau van de Universiteit een nieuwe Directeur, nl.:

Mw. Mireille Monsch-Lee-A-Leong, MSc.

De Directeur wordt veel succes toegewenst en aan de AdeKUS gemeenschap wordt gevraagd haar alle medewerking te verlenen bij de uitoefening van haar werkzaamheden. Dit alles in het belang van onze Universiteit.

Aan de vorige directeur, mw. dr. Andrea Jubithana-Fernand, wordt dank toegezegd voor haar inzet en wordt haar verder succes toegewenst.

Directeur Monsch, welkom!

By Comments off februari 29, 2024