INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2023-2024
NIEUWE INSCHRIJVINGEN BACHELOROPLEIDINGEN 

(aangepast 01 september 2023)*

Periode Tijd Locatie
Zaterdag 02 september 2023 09.00u – 13.00u Bureau Studentenzaken

BAK- Gebouw

Vrijdag 08 september 2023

Op deze dagen worden kandidaat-studenten opgeroepen die nog niet in de gelegenheid zijn geweest zich in te schrijven.

 

Het gaat om kandidaat-studenten die:

A. geslaagd zijn van het Schakeljaar of
B. her inschrijven voor het Schakeljaar of

 • met toestemming van de administratie Schakeljaar voor herinschrijving of
 • dispensatie hebben.

C. inschrijven na uitschrijving op eigen verzoek / Bestuur UvS*of
D. geslaagd zijn van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.) of
E. geslaagd zijn voor de Colloquium Doctum (C.D.) toets of
F. geslaagd zijn van:

 • het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) of
 • het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) of
 • het Instituut voor Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO) of
 • de Middelbaar Handelsschool (MHS) of
 • de Kweekschool (AVF en BVF) of deficiëntie Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.).

 

De studierichtingen waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:

Faculteit der Technologische Wetenschappen:      Agrarische Productie, Geowetenschappen, Electrotechniek, Civiele Techniek, Milieuwetenschappen,Werktuigbouwkunde.

Faculteit der Maatschappijwetenschappen: Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Economie, Public Administration en Sociologie.

Faculteit der Juridische Wetenschappen: Rechten.

 

*Verder geldt voorts dat de uitgeschreven studenten, die zich zullen inschrijven voor de studierichtingen Geneeskunde, Fysiotherapie, Public Health, Bedrijfskunde, Psychologie, Scheikunde en Wiskunde het B-1 certificaat behaald moeten hebben. Indien het B-1 certificaat niet is behaald zal u wederom mee moeten doen aan de selectie- / lotingsprocedure 2023 -2024 (zie de bekendmakingen definitieve aanmeldingen).

 

Betrokkenen meldt zich fysiek aan met de volgende documenten bij het Bureau Studentenzaken in het BAK-gebouw:

A. Geslaagden van het Schakeljaar:

 1. Certificaat Schakeljaar en cijferlijst + twee (2) kopieën van elk.
 2. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 3. De studentenpas collegejaar 2022-2023.

B. Herinschrijvingen Schakeljaar:

 1. Een dispensatie– of toestemmingsbrief van het Schakeljaar.
 2. De studentenpas collegejaar 2022-2023.
 3. Het legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 4. (Indien in het collegejaar 2022-2023 niet ingeleverd ) Eén geboorteakte (te verkrijgen bij het CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).

 

C1. Studenten die zich inschrijven na uitschrijving op eigen verzoek / Bestuur UvS (uitgeschreven in de collegejaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023):

 1. Eén (1) recente nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 2. Het B-1 certificaat + cijferlijst (indien behaald) met twee (2) kopieën van elk.
 3. Eén (1) recente pasfoto met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 4. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 5. Uitschrijvingsbrief eigen verzoek / Bestuur UvS + één (1) kopie.

 

C2. Studenten die zich inschrijven na uitschrijving op eigen verzoek / Bestuur UvS (uitgeschreven in de collegejaren 2019-2020 en eerder):

 1. Eén (1) recente nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 2. De originele geboorteakte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).
 3. Het B-1 certificaat + cijferlijst (indien behaald) met twee (2) kopieën van elk of het Originele diploma VWO en de originele cijferlijst + twee (2) gewaarmerkte kopieën (de kopieën van het diploma en de cijferlijst moeten voorzien zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling) of
  het Certificaat Schakeljaar en de cijferlijst + twee (2) kopieën van elk of
  de Verklaring Colloquium Doctum toets + twee (2) kopieën.
 4. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 5. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 6. Uitschrijvingsbrief eigen verzoek / Bestuur UvS + één (1) kopie.

D. V.W.O. geslaagden:

 1. Originele diploma en – cijferlijst + twee (2) gewaarmerkte kopieën (de kopieën van het diploma en de cijferlijst moeten voorzien zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 2. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 4. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 5. De originele geboorteakte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).

E. Kandidaten die zijn toegelaten Colloquium Doctum:

 1. Verklaring Colloquium Doctum toets + twee (2) kopieën.
 2. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 4. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 5. De originele geboorte akte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).

 

De studierichtingen waarvoor u zich kunt inschrijven op het Schakeljaar zijn:

Agrarische Productie, Geowetenschappen, Electrotechniek, Civiele Techniek, Milieuwetenschappen, Werktuigbouwkunde, Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Bedrijfskunde, Economie, Psychologie,

Public Administration, Sociologie, Rechten, Geneeskunde, Fysiotherapie, Public Health, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde  en Wiskunde.

 

F. Nieuwe inschrijvingen Schakeljaar:

 1. Originele diploma en – cijferlijst + twee (2) gewaarmerkte kopieën (de kopieën van het diploma en de cijferlijst moeten voorzien zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 2. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 4. Eén (1) recente nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij
 5. het C.B.B.).
 6. De originele geboorteakte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).

 

Behalve de eerder opgesomde documenten neemt betrokkene eveneens mee:

 • Het inschrijfformulier (tweemaal (2x) meenemen). Zie link onderaan deze bekendmaking.
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2023-2024 ad.  SRD 4.200,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • Het betaalbewijs van de 1e termijnbetaling ad. SRD 1.500,- neemt u mee bij de inschrijving.
  • Het betaalbewijs van de 2e termijnbetaling ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 december 2023 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) bij gestort te worden.
  • Het betaalbewijs van de 3e termijnbetaling ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135-,) bij gestort te worden.

 

Betrokkenen die een aanvraag zullen doen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) nemen behalve eerder opgesomde documenten eveneens mee*:

 1. Het inschrijfformulier (tweemaal (2x) meenemen). Zie link onderaan deze bekendmaking.
 2. Twee (2) kopieën van het volledig ingevuld contract “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S) (uitgeprint) ( hier downloaden).
 3. Bewijs van storting of bancaire overboeking van minimaal 10% van het inschrijfgeld te storten op de rekening van de Universiteit:

 SRD rekeningen: Hakrinbank: 20.54.70.129; D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank: 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B.: 46.86.233

Naam student en Bacheloropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile banking of internet banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen.

Studenten die zich voor het collegejaar 2023-2024 wensen in te schrijven, horen zich eerst te registreren voor de inschrijving via https://bit.ly/43UbOYL

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken, 30 augustus 2023

(Wijzigingen voorbehouden)

By Comments off augustus 31, 2023