INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2023-2024
NIEUWE INSCHRIJVINGEN BACHELOROPLEIDINGEN
maandag 28 augustus t/m vrijdag 01 september 2023
09.00u – 13.00u

In deze periode worden kandidaat-studenten opgeroepen:

 • die geslaagd zijn van het Schakeljaar of studenten die zich inschrijven na uitschrijving op eigen verzoek / Bestuur UvS*.

 

De studierichtingen waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:

Faculteit der Technologische Wetenschappen:      Agrarische Productie, Geowetenschappen, Electrotechniek, Civiele Techniek, Milieuwetenschappen,Werktuigbouwkunde.

Faculteit der Maatschappijwetenschappen:           Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Economie, Public Administration en Sociologie.

Faculteit der Juridische Wetenschappen:               Rechten.

 

*Verder geldt voorts dat de uitgeschreven studenten, die zich zullen inschrijven voor de studierichtingen Geneeskunde, Fysiotherapie, Public Health, Bedrijfskunde, Psychologie, Scheikunde en Wiskunde het B-1 certificaat behaald moeten hebben. Indien het B-1 certificaat niet is behaald zal u wederom mee moeten doen aan de selectie- / lotingsprocedure 2023 -2024 (zie de bekendmakingen definitieve aanmeldingen).

 

Vanaf maandag 28 augustus meldt betrokkenen zich fysiek aan met de volgende documenten bij het Bureau Studentenzaken in het BAK-gebouw:

A. Geslaagden van het Schakeljaar:

 1. Certificaat Schakeljaar en cijferlijst + twee (2) kopieën van elk.
 2. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 3. De studentenpas collegejaar 2022-2023.

 

B. Studenten die zich inschrijven na uitschrijving op eigen verzoek / Bestuur UvS (uitgeschreven in de collegejaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023):

 1. Eén (1) recente nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 2. Het B-1 certificaat + cijferlijst (indien behaald) met twee (2) kopieën van elk.
 3. Eén (1) recente pasfoto met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 4. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 5. Uitschrijvingsbrief eigen verzoek / Bestuur UvS + één (1) kopie.

 

C. Studenten die zich inschrijven na uitschrijving op eigen verzoek / Bestuur UvS (uitgeschreven in de collegejaren 2019-2020 en eerder):

 1. Eén (1) recente nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 2. De originele geboorteakte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).
 3. Het B-1 certificaat + cijferlijst (indien behaald) met twee (2) kopieën van elk of
  het Originele diploma VWO en de originele cijferlijst + twee (2) gewaarmerkte kopieën (de kopieën van het diploma en de cijferlijst moeten voorzien zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling) of
  het Certificaat Schakeljaar en de cijferlijst + twee (2) kopieën van elk of
  de Verklaring Colloquium Doctum toets + twee (2) kopieën.
 4. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 5. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 6. Uitschrijvingsbrief eigen verzoek / Bestuur UvS + één (1) kopie.

 

Voor alle categorieën geldt voorts:

 • Het inschrijfformulier (tweemaal (2x) meenemen). Zie link onderaan deze bekendmaking.
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2023-2024 SRD 4.200,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • De 1e termijn ad. SRD 1.500, – geschiedt bij de inschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 1.350, – dient uiterlijk 31 december 2023 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) bij gestort te worden.
  • De 3e termijn ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135-,) bij gestort te worden.

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile banking of internet banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen.  

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2023-2024 wensen in te schrijven, horen zich eerst te registreren voor de inschrijving via https://bit.ly/43UbOYL

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken, 01 augustus 2023

(Wijzigingen voorbehouden)

By Comments off augustus 3, 2023