NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2021-2022
NIEUWE INSCHRIJVINGEN BACHELOROPLEIDINGEN

woensdag 01 december t/m woensdag 08 december 2021

08.00u – 12.00u (m.u.v. zater- en zondag)

 

Studenten die zich alsnog wensen in te schrijven voor het collegejaar 2021/2022, zijn verplicht zulks online te doen.

 

De studierichtingen waarvoor u zich kunt inschrijven zijn:

 

Faculteit der Technologische Wetenschappen:          Agrarische Productie, Geowetenschappen, Electrotechniek, Civiele Techniek , Milieuwetenschappen, Werktuigbouwkunde.

 

Faculteit der Maatschappijwetenschappen:              Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Economie, Public Administration en Sociologie.

 

Faculteit der Juridische Wetenschappen:                  Rechten.

 

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800 KB)  toe te voegen aan het online formulier:

 A. Nieuwe studenten:

 1. Gewaarmerkte diploma en cijferlijst (waarmerken betekent dat fotokopieën voorzien moeten zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 2. Eén (1) recente pasfoto.
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID (voor- en achterzijde).

 

 B. Kandidaten die zijn toegelaten Colloquium Doctum:

 1. Verklaring Colloquium Doctum toets.
 2. Eén (1) recente pasfoto.
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID (voor- en achterzijde).

 

 C. Geslaagden van het Schakeljaar:

 1. Certificaat Schakeljaar en cijferlijst.
 2. Eén (1) recente pasfoto.
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID (voor- en achterzijde).

 

Voor cat. A en B geldt voorts:

Bewijs van storting of bancaire overboeking van het bedrag ad. SRD 2045,- (SRD 1.850,- bestemd voor het inschrijfgeld collegejaar 2021/2022 en SRD 10,- voor de kosten ten behoeve van CBB voor de aanvraag van uw nationaliteitsverklaring of een bewijs van vreemdelingenregistratie en geboorteakte en SRD 185,- administratiekosten late inschrijving) te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

 

Voor cat.  C geldt voorts:

Bewijs van storting of bancaire overboeking van het bedrag ad. SRD 2035,- (SRD 1.850,- bestemd voor het inschrijfgeld collegejaar 2021/2022 en SRD 185,- administratiekosten late inschrijving)  te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; D.S.B.: 42.84.712.

 

Voor Bachelor studenten geldt:

De mogelijkheid het inschrijfgeld in twee (2) gelijke termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • De 1e termijn ad. SRD  1120,- (SRD 925, – inschrijfgeld  + SRD 10,- voor de kosten ten behoeve van CBB voor de aanvraag van uw nationaliteitsverklaring of een bewijs van vreemdelingenregistratie en geboorteakte + SRD 185,- administratiekosten late inschrijving) geschiedt bij de inschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 925, – dient uiterlijk 31 januari 2022 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 92,50) bij gestort te worden.

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekening nummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

Klik hier voor de online inschrijving.

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen.

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken

Paramaribo, 18 november 2021

By Comments off november 19, 2021