NIEUWE INSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN
Na – Inschrijvingen collegejaar 2019 -2020
Dagelijks van 08.30-12.00 uur

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen in te schrijven, moeten zich vooraf  hier aanmelden.

 

Studenten die zich op zaterdag 24 augustus 2019  niet hebben ingeschreven worden in de gelegenheid gesteld zulks te doen in de periode:
Ma. 30 september t/m vrij. 04 oktober 2019.
Naast het inschrijfgeld van SRD 1.850,- zal  eveneens een bedrag ad SRD 92,50 (Administratiekosten) gestort moeten worden.

 

PLAATS: bureau studentenzaken (bak-gebouw), UNIVERSITEITSCOMPLEX, LEYSWEG 86

 

Betrokkene dient de volgende bescheiden te overleggen bij de inschrijving:
1. Originelen van het bachelordiploma en cijferlijst plus twee (2) fotokopieën van elk. (Indien u nog niet over uw bul beschikt, kunnen wij voorlopig volstaan met de originele cijferlijst plus twee(2) fotokopieën).
2. Een nationaliteitsverklaring.
3. Een geboorte-akte + één  (1) fotokopie.
4. Twee (2) recente pasfoto’s.
5. I.D.- kaart.
6. Brief Selectie Uitslag plus twee (2) fotokopieën ( Master Accountancy / Master Bedrijfskunde / Master PsychologieMaster Sustainable Management of Natural Resources).
7. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld, administratiekosten en van het collegegeld.

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129; D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B.: 46.86.233

Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Opleiding Inschrijfgeld Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld    
 
Master Accountancy SRD 1850,- € 2500,- of  SRD 20.925,- 4 termijnen van  € 625,- of SRD 5231,25
Master Bedrijfskunde SRD 1850,- US$ 1500,- of SRD 11.280,- 4 termijnen van US$ 375,- of SRD 2820,-
Master Psychologie SRD 1850,- US$ 2000,- of SRD 15.040,- 4 termijnen van US$ 500,- of SRD 3760,-
Master Surinaams Recht  SRD 1850.- US$ 1500,- of  SRD 11.280,- 4 termijnen van US$ 375,- of SRD 2820,-
Master Sustainable Management

of Natural Resources

SRD 1850,- SRD 2250,- Geen termijnbetaling

 

Voor studenten die een aanvraag zullen doen of hebben lopen voor studiefinanciering bij de F.S.S. (N.O.B.) geldt:

  • Voorafgaand aan de inschrijving zal de student eerst een overeenkomst moeten tekenen met de Universiteit ten aanzien van de betaling van het resterend deel aan collegegeld.
  • Voor de eerste storting bij de inschrijving:
    • Het VOLLEDIG bedrag aan inschrijfgeld EN minimaal 10% van de eerste termijn aan collegegeld.

 

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen. 

 

Het collegegeld is vastgesteld in Surinaamse Dollars tegen de dagkoers van de Centrale bank van Suriname

per 30 juli 2019:

1 US$ = SRD 7,52                               1 Euro = SRD 8,37

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN
Bureau Studentenzaken, 10 september 2019

 

By Comments off september 12, 2019