NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2022-2023
MASTEROPLEIDINGEN Master in Education and Research for Sustainable Development / Master Public Health

maandag 03 oktober t/m vrijdag 07 oktober 2022
09.00u – 13.00u (m.u.v. zater- en zondag)

 

Vanaf maandag 03 oktober meldt betrokkenen zich fysiek aan met de volgende documenten bij het Bureau Studentenzaken in het BAK-gebouw:

A. Nieuwe studenten:

 1. Originele Bachelordiploma en twee (2) kopieën (voor en achterkant) (Indien u nog niet over uw bul beschikt, kunnen wij voorlopig volstaan met de cijferlijst of verklaring van afstuderen).
 2. Twee (2) kopieën van de cijferlijst.
 3. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 4. Legitimatiebewijs (z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID).
 5. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 6. Het originele geboorte akte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie ervan (GEEN UITTREKSEL).
 7. Brief Selectie Uitslag (Master in Education and Research for Sustainable Development / Master Public Helath).
 8. Origineel bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld en van het collegegeld.

 

B. Inschrijvingen na uitschrijving op eigen verzoek / door BvU (alleen collegejaren 2020-2021 en 2021-2022):

 1. Uitschrijvingsbrief.
 2. Nationaliteitsverklaring.
 3. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond.
 4. Legitimatiebewijs (z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID)

Voor de onderstaande opleidingen gelden de volgende bedragen aan inschrijf-, collegegeld en de termijnbetalingen:

Opleiding Inschrijfgeld Collegegeld Termijnbetalingen

Collegegeld    

 
Master Public Health SRD 3500,- US$ 3000,- 5 termijnen van US$ 600,-
Master in Education and

Research for Sustainable Development

SRD 3500,- US$1500,- 5 termijnen van US$ 300,-

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekening nummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

 

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

Data voor termijnbetalingen collegegeld:

1ste termijn: uiterlijk 31 oktober 2022
2e termijn: uiterlijk 31 december 2022
3e termijn: uiterlijk 28 februari 2023
4e termijn: uiterlijk 30 april 2023
5e termijn: uiterlijk 30 juni 2023

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden. Voor overmakingen: de verkoopkoers onder “Wissels, cheques en overmakingen” en voor stortingen de verkoopkoers onder “Bankpapier”. ( zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/89-wisselkoersnotering-cbvs ).

Voor studenten die een aanvraag zullen doen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) geldt:

 1. Twee (2) volledig ingevulde contracten “overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S) ( hier downloaden)
 2. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het VOLLEDIG bedrag aan inschrijfgeld SRD 3850,- (SRD 3.500,- inschrijfgeld + SRD 350,- administratiekosten late inschrijving)EN minimaal 10% van de eerste termijn aan collegegeld:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 20.54.70.129;D.S.B.: 42.84.712
SD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233

Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen. 

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2022/2023 wensen in te schrijven, kunnen zich vanaf  heden online aanmelden via https://studie.platform.sr/adekus

 

Gelieve een duidelijke scan / foto ( ≤ 800 KB)  van de gevraagde documenten toe te voegen:

 1. Eén (1) recente pasfoto met witte achtergrond.
 2. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld en van het collegegeld.
 3. De cijferlijst / verklaring van afstuderen.

SRD rekeningen: Hakrinbank : 20.54.70.129; D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B.: 46.86.233

Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

Bureau Studentenzaken, 28 september 2022 (wijzigingen voorbehouden)

By Comments off september 30, 2022