NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2023-2024
MASTEROPLEIDINGEN

De inschrijvingen vinden als volgt fysiek* plaats:

Periode Tijd Lokatie
Maandag 11 sept. – Woensdag 13 sept. 09.00u – 13.00u Bureau Studentenzaken.

BAK- Gebouw

 

Betrokkene dient mee te nemen:

A. Nieuwe studenten:

 1. Het inschrijfformulier (tweemaal (2x) meenemen; Zie link onderaan de bekendmaking)
 2. Originele Bachelordiploma en twee (2) fotokopieën (voor en achterkant) (Indien u nog niet over uw bul beschikt, kunnen wij voorlopig volstaan met de cijferlijst of verklaring van afstuderen).
 3. Twee (2) fotokopieën van de cijferlijst.
 4. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 5. Legitimatiebewijs (z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID).
 6. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 7. De originele geboorte akte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) fotokopie ervan (GEEN UITTREKSEL).
 8. Origineel bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld en minimaal 1 termijn van het collegegeld.

 

B. Inschrijvingen na uitschrijving op eigen verzoek / door BvU (alleen collegejaren 2021-2022 en 2022-2023):

 1. Het inschrijfformulier (tweemaal (2x) meenemen; Zie link onderaan de bekendmaking)
 2. Uitschrijvingsbrief
 3. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 4. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond.
 5. Legitimatiebewijs (z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID).

 

Voor de onderstaande opleiding gelden de volgende bedragen aan inschrijf-, collegegeld en de termijnbetalingen:

Opleiding Inschrijfgeld Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld       
 
Master Education and Research for Sustainable Development SRD 4200,- $ 1500,- 5 termijnen van $300,-
Master Surinaams Recht SRD 4200,- $ 1000,- 5 termijnen van $200,-
Master Fysiotherapie SRD 4200,- N.v.t N.v.t
 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekening nummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

 

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

Data voor termijnbetalingen collegegeld:

1ste termijn: bij de inschrijving
2e termijn: uiterlijk 31 december 2023
3e termijn: uiterlijk 28 februari 2024
4e termijn: uiterlijk 30 april 2024
5e termijn: uiterlijk 30 juni 2024

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden. Voor overmakingen: de verkoopkoers onder “Wissels, cheques en overmakingen” en voor stortingen de verkoopkoers onder “Bankpapier”. ( zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/89-wisselkoersnotering-cbvs ).

Voor stortingen of bancaire overboekingen in een andere valuta zal de kruiselingse koers gehanteerd moeten worden (zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/90-valutamarkt ).

 

Studenten die een aanvraag zullen doen voor studiefinanciering bij het F.S.S. (N.O.B.) nemen naast de benodigdheden onder categorie A of B ook mee:

 1. Twee (2) fotokopieën van het volledig ingevuld contract “Overeenkomst inzake vastlegging afspraken t.a.v. betaling inschrijf e/o collegegeld i.v.m. de aanvraag van studiefinanciering bij de N.O.B. (F.S.S) (hier downloaden).
 1. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het VOLLEDIG bedrag aan inschrijfgeld EN minimaal 10% van de eerste termijn aan collegegeld:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 20.54.70.129;D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233
Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen. 

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2023/2024 wensen in te schrijven, kunnen zich vanaf  heden online aanmelden via https://bit.ly/43UbOYL

 

Bureau Studentenzaken, 04 september 2023

By Comments off september 7, 2023