NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2021-2022
NIEUWE INSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN

woensdag 01 december t/m woensdag 08 december 2021

08.00u – 12.00u (m.u.v. zater- en zondag)

Studenten die zich alsnog wensen in te schrijven voor het collegejaar 2021/2022, zijn verplicht zulks online te doen.

 

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800 KB) toe te voegen aan het online formulier:                                                                                                                         

 1. Het bachelordiploma (Indien u nog niet over uw bul beschikt, kunnen wij voorlopig volstaan met de cijferlijst of verklaring van afstuderen).
 2. De cijferlijst.
 3. Eén (1) recente pasfoto.
 4. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID (voor- en achterzijde).
 5. Brief Selectie Uitslag ( Master Accountancy /  Master Education and Research for Sustainable Development)
 6. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld, administratiekosten late inschrijving, de extra kosten ten behoeve van CBB ( nationaliteitsverklaring en geboorteakte) en van minimaal 1 termijn van het collegegeld, te storten op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129; D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B.: 46.86.233

Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Opleiding Inschrijfgeld Kosten late

inschrijvingen

Kosten

t.b.v. CBB

Collegegeld Termijnbetalingen

Collegegeld    

 
Master Accountancy SRD 1850,- SRD 185,- SRD 10,- € 2500,- 5 termijnen van  € 500,-
Master Surinaams Recht  SRD 1850,- SRD 185,- SRD 10,- US$ 1000,- 5 termijnen van US$ 200,-
Master Education and

Research for Sustainable Development

SRD 1850,- SRD 185,- SRD 10,- US$ 1500,- 5 termijnen van US$ 300,-

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekening nummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

 

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden ( zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/89-wisselkoersnotering-cbvs ).

 

Klik hier voor de online inschrijving. 

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen. 

 

Bureau Studentenzaken, 18 november 2021

By Comments off november 19, 2021