NIEUWE INSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN
COLLEGEJAAR 2021-2022

maandag 04 oktober t/m vrijdag 08 oktober 2021
08.00u – 12.00u

Studenten die zich voor het collegejaar 2021/2022 wensen in te schrijven, zijn verplicht zulks online te doen.
Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800 KB) toe te voegen aan het online formulier:                                                                                                                         

 1. Het bachelordiploma (Indien u nog niet over uw bul beschikt, kunnen wij voorlopig volstaan met de cijferlijst of verklaring van afstuderen).
 2. De cijferlijst.
 3. Eén (1) recente pasfoto.
 4. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID (voor- en achterzijde).
 5. Brief Selectie Uitslag ( Master Accountancy)
 6. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld, de extra kosten ten behoeve van CBB
 7. ( nationaliteitsverklaring en geboorteakte) en van het collegegeld.

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129; D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B.: 46.86.233
Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Opleiding Inschrijfgeld Kosten

t.b.v. CBB

Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld       
 
Master Accountancy SRD 1850,- SRD 10,- € 2500,- 5 termijnen van  € 500,-
Master Surinaams Recht  SRD 1850,- SRD 10,- US$ 1500,- 5 termijnen van US$ 300,-

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekening nummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

 

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden.

 

Klik hier voor de online inschrijving. 

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen. 

 

Bureau Studentenzaken, 08 september 2021

By Comments off september 10, 2021