INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2023-2024
NIEUWE INSCHRIJVINGEN SCHAKELJAAR
donderdag 17 augustus t/m zaterdag 19 augustus 2023
maandag 21 augustus t/m zaterdag 26 augustus 2023
09.00u – 13.00u

 

In deze periode worden alleen kandidaat-studenten opgeroepen die zich voor het eerst zullen inschrijven en die geslaagd zijn van:

 • het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO),
 • het Natuurtechnisch Instituut (NATIN),
 • het Instituut voor Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO),
 • de Middelbaar Handelsschool (MHS),
 • de Kweekschool (AVF en BVF) en
 • deficiëntie Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.).

 

De studierichtingen waarvoor u zich kunt inschrijven op het Schakeljaar zijn:

Agrarische Productie, Geowetenschappen, Electrotechniek, Civiele Techniek, Milieuwetenschappen, Werktuigbouwkunde, Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Bedrijfskunde, Economie, Psychologie, Public Administration, Sociologie, Rechten, Geneeskunde, Fysiotherapie, Public Health, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde  en Wiskunde.

 

Vanaf donderdag 17 augustus meldt betrokkenen zich fysiek aan met de volgende documenten bij het Bureau Studentenzaken in het BAK-gebouw:

 

 1. Originele diploma en – cijferlijst + twee (2) gewaarmerkte kopieën (de kopieën van het diploma en de cijferlijst moeten voorzien zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 2. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 3. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 4. Eén (1) recente nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 5. De originele geboorteakte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).
 6. Het inschrijfformulier (tweemaal (2x) meenemen). Zie link onderaan deze bekendmaking.
 7. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2023-2024 SRD 4.200,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • De 1e termijn ad. SRD 1.500, – geschiedt bij de inschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 1.350, – dient uiterlijk 31 december 2023 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) bij gestort te worden.
  • De 3e termijn ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135-,) bij gestort te worden.

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de Student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile banking of internet banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

Klik hier voor de toelatingseisen van de opleidingen.

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2023-2024 wensen in te schrijven, horen zich eerst te registreren voor de inschrijving via https://bit.ly/43UbOYL

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken, 01 augustus 2023
(Wijzigingen voorbehouden)

By Comments off augustus 3, 2023