Nieuwe studentencommissie bij de Faculteit der Medische Wetenschappen

Ook bij de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) vonden er studentenverkiezingen plaats. De verkiezing werd online gehouden en  op dinsdag 11 april 2023 werd tijdens een algemene studentenvergadering de nieuwe commissie officieel geïnstalleerd. Ook werden de studentencommissie van het jaar 2022 en de verkiezingscommissie ontbonden.

De nieuwe commissie wordt gevormd door de volgende studenten:

By Comments off april 27, 2023