Nieuwe studentencommissie bij FMijW

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) heeft sedert woensdag 8 maart 2023 een nieuw bestuur van de studentencommissie. Het nieuwe bestuur bracht na de installatie een kennismakingsbezoek aan het Decanaat van de Faculteit.

Tijdens dit bezoek werd gesproken over het verbeteren van het welzijn van de studenten en de activiteiten die zullen worden georganiseerd om dit te bevorderen. Het huidig bestuur is voornemens zich volledig in te zetten voor de studenten. Studenten van FMijW kunnen voor studentenaangelegenheden terecht bij de leden van de commissie.

By Comments off april 27, 2023