Nieuwjaarsboodschap directeur AdeKUS

BESTE ADEKUS GEMEENSCHAP,

Ik wens u allen een vruchtbaar, productief en zo welvarend mogelijk 2023 toe. Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de mooie feestdagen en een prachtig uiteinde van 2022 om weer met veel energie het jaar 2023 te kunnen beginnen.

We zijn bewust van de moeilijke tijden waaronder de gemeenschap zich bevindt, maar zoals in de afgelopen jaren zal de Universiteit blijven werken aan kwaliteitsverbetering en betere samenwerkingen met alle geledingen van de Universiteit. Wij zullen niet aan de kantlijn staan, maar waar mogelijk blijven bijdragen aan verbetering.

Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. Wij roepen hierbij alle medewerkers op om samen met ons de organisatiedoelen te realiseren en wij hebben vertrouwen in dat wij gaan slagen.

Ik wens u nogmaals een gezond, hardwerkend, studerend, spaarzaam, ondernemend en productief 2023 toe.

Hoogachtend,
Mw. Dr. Andrea I. Jubithana-Fernand
Directeur Bureau Universiteit

By Comments off februari 2, 2023