Numerus Fixus

Numerus Fixus geldt voor acht opleidingen, waarvan twee van de Faculteit der Medische Wetenschappen Geneeskunde en Fysiotherapie), twee bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (Bedrijfskunde en Psychologie) en vier bij de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (Biologie, Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde) De Numerus Fixus houdt in dat er slechts een beperkt aantal studenten wordt toegelaten per collegejaar. De basis voor de Numerus Fixus vormt de jaarlijkse beschikking die afkomstig is van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

 

Let wel:

Voor de aan de Numerus Fixus onderhevige opleidingen geldt een (voor) aanmeldingsperiode. Deze wordt jaarlijks bepaald door Bureau Studentenzaken en tijdig bekendgemaakt gemaakt in diverse dagbladen. Op de selectie dag wordt een toelatingsbewijs verstrekt aan degenen die zijn geselecteerd of ingeloot waarmee vervolgens onder overlegging hiervan kan worden overgegaan tot het inschrijven op de daarvoor gereserveerde dagen.

Na verkrijging van het toelatingsbewijs kan degene zich pas definitief inschrijven voor de studierichting waarop Numerus Fixus procedure van toepassing is.

Downloads:

Numerus Fixus Bedrijfskunde 2023
Numerus Fixus Geneeskunde, Fysiotherapie 2023
Numerus Fixus Psychologie 2023
Numerus Fixus Public Health 2023
• Numerus Fixus Wiskunde 2023
Numerus Fixus Scheikunde 2023

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

BUREAU STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu

By Comments off juni 28, 2023